Commissie Sponsoring Jeugdopleiding


 De Commissie Sponsoring Jeugdopleiding houdt zich bezig met de sponsoring van de jeugdteams binnen Alcides.
Dit betekent onder meer dat de commissie alle sponsorbelangen voor de jeugdopleiding gaat behartigen en dat de contacten met jeugdsponsoren via deze commissie gaan verlopen.

Mocht er zich een jeugdsponsor bij u melden, verwijs deze dan door naar een van de commissieleden!

CSJ gaat de komende tijd (2016-2017) bezig om de volgende drie doelstellingen te bereiken:
  1.  Alle jeugdteams spelen in eenduidige, representatieve en gesponsorde tenues (Van F t/m A).
  2.  Jaarlijks extra inkomsten verwerven die door Voetbal Technische Zaken (VTZ) worden gebruikt voor de (door)ontwikkeling van de jeugdopleiding binnen MVV Alcides.
  3.  Sponsoren van de jeugdopleiding betrekken bij de jeugdopleiding van MVV Alcides.

CSJ bestaat uit Stephan Lammerink (voorzitter), Patrick de Jonge (financiën), Theo van Leussen (secretaris), Ria van der Veen (sponsoren) en Karin van Halen (algemeen).

Daarnaast is een speerpunt van den commissie om gerichte aandacht te geven aan de jeugdsponsors van Alcides. Zo is het plan om sponsors jaarlijks uit te nodigen voor een gezellige sponsoravond, waarbij ze geïnformeerd worden door VTZ over de manier waarop VTZ de sponsorbijdragen heeft ingezet.

Mocht u nog vragen hebben stuur dan gerust een mailtje naar jeugdsponsoring@alcides.nl.
Aanmelden als speler of vrijwilliger
Univé Meppel
Digizijn