​Alcides heeft nieuwe penningmeester!​Sinds 9 november 2015 heeft Alcides een nieuwe penningmeester, Marisa de Ruiter. De penningmeester is tijdens de jaarvergadering benoemd.

Taken en verantwoordelijkheden
De penningmeester neemt het voortouw in het financieel beheer en is primair aanspreekpunt ten aanzien van financiële zaken. Het bestuur draagt gezamenlijk verantwoording voor de financiële huishouding. De taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
- Opstellen van de begroting en jaarrekening
- Bewaken van de liquiditeit
- Budgetbewaking
- Financiële rapportage t.b.v. het bestuur
- Maakt deel uit van het verenigingsbestuur 

Deze taken worden in nauwe samenwerking uitgevoerd met 3 medewerkers. Te weten de ledenadministratie, de kantineadministratie en de verenigingsadministratie. 
 
Vanzelfsprekend zal Hans zorgdragen voor een gedegen inwerk- en overdrachtsperiode.