het “ontwaken” van de Supp.ver. Alcides

Op 20 februari 2019, hield de Meppeler Supporters Vereniging Alcides een buitengewone ledenvergadering.
De opkomst was heel positief.
Deze vergadering stond in het teken van het “ontwaken” van de Supp.ver.,
Na een jaar in slaap gehouden te zijn.  Het in slaap houden had te maken met het aftreden van het gehele bestuur, dit door o.a miscommunicatie onderling.
De voorzitter Cees Slag en secretaris/penningmeester André Huis hebben het afgelopen jaar alleen de lopende zaken behartigd. Beide heren hebben te kennen gegeven om deze vergadering af te treden en niet herkiesbaar te zijn.
De heren hebben hun opvolgers benaderd en die waren vanaf het begin erg enthousiast.
De volgende enthousiaste heren hebben zich bereid verklaard om indien zij gekozen zouden worden, het nieuwe bestuur van de Meppeler Supporters Vereniging Alcides te vormen; Dennis Knipmeijer, Stefan Jansen, Gerben Hulst, Youri van Limburg en Fabian Wever. Daar er geen tegenkandidaten waren, zijn eerder genoemde enthousiaste heren unaniem gekozen. Onderling hebben ze de taken al verdeeld en deze zijn ; voorz. Dennis, secr. Stefan, 1e pennm. Gerben, 2e pennm. Youri en algemeen lid Fabian. De heren beginnen met een positief financieel saldo.
De heren werden door de aanwezige leden gefeliciteerd met hun benoeming.
De aftredende bestuursleden werden door o.a. de voorzitter van de Mvv Alcides bedankt voor hun jarenlange inzet, Later zullen ze tijdens de ledenvergadering nog eens in het zonnetje worden gezet.
Wij wensen het nieuwe bestuur van de Meppeler Supporters Vereniging Alcides heel veel succes.