* UPDATE*  Coronaprotocol Alcides  - 10 januari 2022

Voor de voetballende jeugd tot en met 17 jaar wordt het tijdsblok waarin getraind kan worden verruimd. De tot nu toe geldende eindtijd van 17.00 uur wordt verlengd naar 20.00 uur. Dat is goed nieuws voor onze jeugdleden! Wedstrijden mogen op dit moment alleen onderling gespeeld worden.
Voor de spelers van 18 jaar en ouder zijn de regels niet gewijzigd. Dit betekent dat zij tot 17.00 uur kunnen trainen en dan alleen in tweetallen met in achtneming van 1,5 meter afstand. 
 
In dit document staan de Corona-regels die vanaf 10 januari 2022 gaan gelden. 
 
Wij doen een dringend beroep op iedereen om zich aan onderstaande regels te houden!! 
 
Ondanks de grote impact van deze regels, kunnen en willen we als club niet anders dan hieraan gevolg te geven. Wij vragen dan ook ieders medewerking en begrip, ook richting onze vrijwilligers!!
 
Wij verzoeken alle spelers en vrijwilligers om zoveel mogelijk de Alcides-kleding te dragen, zodat herkenbaar is dat je geen toeschouwer bent.
 
Algemene regels: 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid en/of hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden) en laat je testen, tot je de uitslag van de test hebt blijf je thuis;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Blijf thuis en laat je testen (dit geldt voor iedereen). Mocht uit de test blijken dat je besmet bent, meld dit direct bij jouw trainer of  via voorzitter@alcides.nl ;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten); 
 • Vermijd drukte; 
 • Was voor en na de training je handen met water en zeep; 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes eenmalig; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, ook tijdens de wedstrijden! 

Coronaregels sportpark Alcides


 • Het sportpark is tussen 20.00 uur en 05.00 uur gesloten!
 • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken binnen de club op, bijvoorbeeld trainers/leiders, stewards, begeleiders en/of bestuursleden; 
 • Respecteer onze vrijwilligers; 
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
 • Ouders: Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en bespreek deze met ze. Belangrijk is dat de kinderen altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

Toeschouwers/supporters: 


 • Toeschouwers mogen bij de trainingen en wedstrijden niet op het sportpark aanwezig zijn

Coronaregels kleedkamers Alcides


 • De kleedkamers mogen niet gebruikt worden

Coronaregels kantine en terras Alcides: 

De kantine is gesloten. 

Coronaregels commissiekamer / overige ruimtes

De gebouwen van Alcides zijn gesloten. De commissiekamer en de overige ruimtes zijn dan ook niet toegankelijk. 
Vergaderen of overleg in de ruimtes bij Alcides is niet toegestaan. 
 
Bestuur M.v.v. Alcides