* UPDATE*  Coronaprotocol Alcides  - 15 januari 2022

Met ingang van zaterdag 15 januari 2022 zijn de Coronaregels voor sporters versoepeld. Voor alle spelers van Alcides is dat goed nieuws! Alle teams mogen weer onbeperkt trainen én onderling wedstrijden spelen. Het spelen tegen teams van andere verenigingen is nog niet toegestaan. 
 
De kantine is nog wel gesloten, maar er kan onder voorwaarden wel weer gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Zie voor de voorwaarden het kopje “Coronaregels kleedkamers Alcides”.
 
Alcides hanteert voor hun jeugdleden op de basisschool dezelfde richtlijnen/termijnen als die gelden op de basisschool. Wanneer er binnen een klas op (de basis)school bij 3 of meer kinderen Corona is vastgesteld, kan de school in overleg met de GGD besluiten om de gehele klas naar huis te sturen. Een kind kan weer naar school wanneer een negatieve test overlegd kan worden. Dus wanneer een kind niet naar school mag in verband met quarantainemaatregelen, mag er ook niet gevoetbald worden. 
 
Wij doen een dringend beroep op iedereen om zich aan de regels te houden!! 
 
Ondanks de grote impact van deze regels, kunnen en willen we als club niet anders dan hieraan gevolg te geven. Wij vragen dan ook ieders medewerking en begrip, ook richting onze vrijwilligers!!
 
Wij verzoeken alle spelers en vrijwilligers om zoveel mogelijk de Alcides-kleding te dragen, zodat herkenbaar is dat je geen toeschouwer bent.
 
Algemene regels: 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid en/of hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden) en laat je testen. Tot je de uitslag van de test hebt blijf je thuis;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Blijf thuis en laat je testen (dit geldt voor iedereen). Mocht uit de test blijken dat je besmet bent, meld dit direct bij jouw trainer of  via voorzitter@alcides.nl ;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten); 
 • Vermijd drukte; 
 • Was voor en na de training je handen met water en zeep; 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes eenmalig; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, ook tijdens de wedstrijden! 

Coronaregels sportpark Alcides


 • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken binnen de club op, bijvoorbeeld trainers/leiders, stewards, begeleiders en/of bestuursleden; 
 • Respecteer onze vrijwilligers; 
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
 • Ouders: Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en bespreek deze met ze. Belangrijk is dat de kinderen altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

Toeschouwers/supporters: 


 • Toeschouwers mogen bij de trainingen en wedstrijden niet op het sportpark aanwezig zijn

Coronaregels kleedkamers Alcides


 • De kleedkamers zijn weer toegankelijk voor trainingen en (onderlinge) wedstrijden;
 • Voor spelers van 18 jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs verplicht;
 • Spelers vanaf 13 jaar moeten een mondkapje dragen in de kleedkamers. Advies is om een medisch gezichtsmasker (FFP2-masker) te dragen. 

Coronaregels kantine en terras Alcides: 

De kantine is gesloten. 

Coronaregels commissiekamer / overige ruimtes

De gebouwen van Alcides zijn gesloten. De commissiekamer en de overige ruimtes zijn dan ook niet toegankelijk. 
Vergaderen of overleg in de ruimtes bij Alcides is niet toegestaan. 
 
Bestuur M.v.v. Alcides