* UPDATE* Coronaprotocol Alcides - 30 november 2021

Voor sportverenigingen heeft de aanpassing van de Corona-maatregelen grote impact. Zo moet het sportpark na 17.00 uur gesloten zijn, wat betekent dat er doordeweeks niet op de reguliere tijden getraind kan worden. In het verlengde hiervan heeft de KNVB besloten om de wedstrijden van de A-categorie* voor het weekend van 4/5 december niet door te laten gaan. Voor de B-categorie* is besloten om de wedstrijden voor het weekend van 4/5 december wél door te laten gaan. Voor de weken erna is nog geen besluit genomen. 
* In de voetbal.nl app kun je zien in welke categorie je speelt!
 
In dit document staan de Corona-regels die op dit moment bij M.v.v. Alcides van toepassing zijn. 
 
Wij doen een dringend beroep op iedereen om zich aan onderstaande regels te houden!! 
 
Ondanks de grote impact van deze nieuwe regels, kunnen en willen we als club niet anders dan hieraan gevolg te geven. Wij vragen dan ook ieders medewerking en begrip, ook richting onze vrijwilligers!!
 
Wij verzoeken alle spelers en vrijwilligers om zoveel mogelijk de Alcides-kleding te dragen, zodat herkenbaar is dat je geen toeschouwer bent.
 
Algemene regels: 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid en/of hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden) en laat je testen, tot je de uitslag van de test hebt blijf je thuis;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Blijf thuis en laat je testen (dit geldt voor iedereen). Mocht uit de test blijken dat je besmet bent, meld dit direct bij jouw trainer of  via voorzitter@alcides.nl ;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten); 
 • Vermijd drukte; 
 • Was voor en na de training je handen met water en zeep; 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes eenmalig; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, ook tijdens de wedstrijden! 

Coronaregels sportpark Alcides


 • Het sportpark is tussen 17.00 uur en 05.00 uur gesloten!
 • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken binnen de club op, bijvoorbeeld trainers/leiders, stewards, begeleiders en/of bestuursleden; 
 • Respecteer onze vrijwilligers; 
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
 • Ouders: Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en bespreek deze met ze. Belangrijk is dat de kinderen altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

Toeschouwers/supporters: 


 • Toeschouwers mogen bij de trainingen en wedstrijden niet op het sportpark aanwezig zijn

Coronaregels kleedkamers Alcides


 • Jonger dan 18  jaar: kleedkamers van Alcides zijn vrij toegankelijk;
 • 18 jaar en ouder: kleedkamers zijn alleen toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs

Coronaregels kantine en terras Alcides: 

Voor toegang tot de kantine en het terras is voor iedereen van 18 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. Ter verduidelijking: de kantine en het terras zijn dus alleen toegankelijk voor spelers en begeleiding van de spelende teams én vrijwilligers die functioneel noodzakelijk zijn. In de kantine is een vaste zitplaats verplicht. Staan aan de bar of bartafel is niet toegestaan.
 
De sluitingstijden van de kantine zijn:
Maandag t/m vrijdag: gesloten
Zaterdag en zondag: uiterlijk 17.00 uur

Coronaregels commissiekamer / overige ruimtes

Voor toegang tot de commissiekamer is voor iedereen van 18 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs verplicht.
Vergaderen of overleg in de ruimtes bij Alcides is niet toegestaan. 
 
Bestuur M.v.v. Alcides