​Verplaatsing AED

Verplaatsing AED naar buiten achterzijde kantine
 
Bent u vrijwilliger bij Alcides en kunt u een AED bedienen vraag dan een code aan die toegang geeft tot de AED-kast buiten aan de achterzijde van de kantine onder het afdak.
U kunt de code aanvragen via de penningmeester de heer Hans Katoele, dit kan via telefoonnummer 06-13046879 of 0522-491287 of via de email hkatoele@hetnet.nl
 
AED is de afkorting voor Automatisch Externe Defibrillator
 
Waar dient een AED voor ?          
Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan geven, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is om een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot te geven of te starten met reanimatie. Of u zelf een stroomstoot moet geven door middel van een knop in te duwen of dat het apparaat dit zelf doet is afhankelijk van het merk en type apparaat dat gebruikt wordt. Dit kan in Meppel anders zijn dan in een andere plaats. Toch zal dit geen probleem zijn omdat het apparaat zelf instructies geeft wat er moet gebeuren.

Wanneer moet een AED gebruikt worden ?
Fibrilleren is een ritmestoornis waarbij het hart snel en onregelmatig samentrekt. Het gevolg hiervan is weer dat het hart geen bloed meer rondpompt in het lichaam, waarbij het lijkt of  het hart stilstaat. Aan een stilstand is door leken niets te doen. Bij het fibrilleren van het hart is defibrilleren met een AED door leken de enige oplossing. Dit moet dan wel, indien mogelijk, binnen 6 minuten gebeuren. Of het hart fibrilleert wordt door de AED vastgesteld zoals hierboven al werd aangegeven