“wakker” worden van de Meppeler Supporters Vereniging Alcides

Uitnodiging voor de buitengewone ledenvergadering van de Meppeler Supporters Vereniging Alcides.
Deze zal plaatsvinden op Woensdag 20 Februari 2019  in het clubhuis van de Mvv Alcides.
Aanvang 20.00 uur
 
Deze buitengewone ledenvergadering zal in het teken staan van het “wakker” worden van de Meppeler Supporters Vereniging Alcides, na een jaar in slaap gehouden te zijn.
Het in slaap houden, had te maken met het aftreden van het gehele bestuur, dit door o.a. miscommunicatie onderling. De voorzitter Cees Slag en de secretaris André Huis hebben het afgelopen jaar alleen de lopende zaken behartigd. Beide hebben te kennen gegeven om deze vergadering af te treden en niet herkiesbaar te zijn. 
 
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:
D.Knipmeyer
S.Jansen
G.Hulst
F.Wever
Y. van Limburg
 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden vóór 10 februari 2019 bij de secretaris
 
Agenda:
1. Ingekomen stukken, c.q. mededelingen
2. Opening door de voorzitter
3. Bestuursverkiezing
4. Rondvraag
5. Sluiting