Algemene Ledenvergadering M.v.v. Alcides

Op maandagavond 21 maart 2022 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in ons clubhuis.  Een fysieke bijeenkomst, wat ook precies de reden was om de oorspronkelijke vergadering gepland in november 2021 te verplaatsen. In een gezellig gevulde kantine heette voorzitter Stephan Lammerink de leden van harte welkom. 
Na een kort beginwoord gaf penningmeester Johan Schuring een toelichting op de cijfers van het seizoen 2020-2021. Ondanks de gevolgen van  alle coronamaatregelen waren deze cijfers toch wel positief. Na een goede onderbouwing van de uitschieters, met complimenten van de kascommissie, werd het resultaat aangenomen door de ledenvergadering. Ook de begroting van het lopende seizoen werd goed onderbouwd en aangenomen. 
Op deze algemene ledenvergadering werden ook de jubilarissen Jan Karst Timmerman, Koert Arends en Eddy Kuik onderscheiden voor hun 50-jarige lidmaatschap. In januari  jl.. werden deze heren huisbezoek van de voorzitter al in het zonnetje gezet en dat werd nu op de ledenvergadering herhaald, maar nu met het officiële speldje en ook weer een verdiend bos bloemen. Na de pauze gaf Bernadette Magrié een toelichting op het plan van aanpak voor een eventuele fusie met de Meppeller voetbalverenigingen.  Dit plan van aanpak is opgesteld door afgevaardigden van MSC, FC Meppel en M.v.v Alcides. Stephan Lammerink gaf hierbij een toelichting op de gesprekken met de gemeente over dit onderwerp. De accommodatie is namelijk de belangrijkste voorwaarde voor het slagen van een fusie en daarvoor is de gemeente aan zet. De gemeente heeft hierover geen enkele duidelijkheid gegeven, waardoor de werkzaamheden met betrekking tot dit plan van aanpak stil liggen.
Na een korte toelichting op de afgelopen op algemeen en voetbaltechnisch vlak werd afscheid genomen van oud-bestuursleden Sven Zeeman en Patrick de Jonge. Zij namen op de vorige, digitale ledenvergadering al afscheid, maar werden nu op deze fysieke bijeenkomst echt in het zonnetje gezet. Na deze heren werd er nu ook afscheid genomen van Jan Bos als bestuurslid. Na 19 jaar in het bestuur gezeten te hebben, is Jan gestopt met het besturen van de club. Hij neemt geen afscheid van de club, maar gaat zich op een andere manier inzetten voor Alcides. 
Na de vergadering werd er nog een gezellig drankje gedaan, wat toch ook wel weer de meerwaarde is van een fysieke bijeenkomst.