Algemene Ledenvergadering van Alcides

Op maandag 4 november j.l. zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van Alcides, op voordracht van het bestuur en met instemming van de leden, Peter Takens als Lid van Verdienste en Jacko Jansen als erelid benoemd. 
Verdiend in vele opzichten. 
Gefeliciteerd!!
Foto's Daan Prest