DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING M.V.V. ALCIDES

MAANDAG 19 APRIL 2021 – aanvang 19.30 uur
(Dit is de uitgestelde ALV van november 2020)
 
LET OP: Deze ALV bevat ook een stemming over het vervolg van het onderzoek dat is gedaan naar een eventuele  samenwerking met FC Meppel en MSC. 
We stemmen dus NIET voor of tegen een fusie. WEL alleen voor of tegen een vervolgonderzoek.
Bij Alcides hebben leden vanaf 15 jaar stemrecht. 
Om tot een zo representatief mogelijke uitslag te komen hopen wij op een grote deelname
 
Agenda:
  1. Opening
  2. Jaarverslag seizoen 2019-2020
  3. Verslag kascommissie 
  4. Vastelling begroting 2020-2021
  5. Jaarverslag VTZ 
  6. Vaststellen contributie 
  7. Bestuursverkiezing
  8. Vervolg samenwerking inclusief stemming        
 
De uitnodigingen zullen digitaal worden verstuurd. 
Mocht u  op 14 april nog  geen uitnodiging via uw mailadres hebben ontvangen, stuur dan een mail naar:  bestuurssecretariaat@alcides.nl
 
Voor het jaarverslag en de financiële stukken kan er contact worden opgenomen met  Johan Schuring door een e-mail te sturen naar: penningmeester@alcides.nl
Het verslag van de ALV (d.d. 04-11-2019) en de agenda wordt op verzoek aan de leden, die voornemens zijn aan de ALV deel te nemen, toegestuurd. Mail dit verzoek naar bestuurssecretariaat@alcides.nl
 
Hopelijk tot maandag 19 april 2021!