Digitale ALV  M.v.v. Alcides

Gisteravond, vanuit het pand van BHome@Work aan de Zomerdijk in Meppel, vond de digitale Algemene Ledenvergadering van M.v.v. Alcides plaats. Op hetzelfde moment vonden op die locatie ook de ALV van FC Meppel en MSC plaats. 
In allerlei opzichten een bijzondere ALV. In verband met corona-maatregelen sprak voorzitter Stephan Lammerink de Alcideanen via de camera toe. 
Na opening van de vergadering vroeg de voorzitter om een minuut stilte, om de mensen die ons ontvallen zijn te gedenken en te eren. In het bijzonder noemde Stephan hierbij Henk Swierenga, een echte Alcideaan die enkele weken geleden overleed. 
Hierna werd de agenda gevolgd; de notulen van de ALV van november 2019 werden goedgekeurd en de financiën waaronder het verslag van de kascommissie en de begroting voor komende seizoen werden gepresenteerd door penningmeester Patrick de Jonge en voorzitter Stephan Lammerink. Judith van der Dussen, ledenadministratie Alcides, werd met name genoemd en uitgebreid bedankt voor haar bijdrage in de administratie.  
Na beantwoording van enkele vragen die in de chat gesteld werden, gingen de leden akkoord. 
Hierna was het de beurt aan de VTZ. Aftredend voorzitter VTZ, Sven Zeeman, was uit Amersfoort naar Meppel gereden om het verslag te presenteren. 
Tijdens de bestuursverkiezing werd benoemd dat Jan Bos aftredend maar herkiesbaar was, waarbij Stephan opmerkte dat Jan in november 2021 afscheid gaat nemen in zijn rol als bestuurslid. Hij deed meteen oproep aan de  leden om bij belangstelling voor deze rol zich te melden bij het bestuur. Sven Zeeman was aftredend en niet herkiesbaar net als penningmeester Patrick de Jonge. 
Beiden werden uiteraard bedankt voor hun inzet en verdiensten binnen het bestuur en dit werd bevestigd met een boeket bloemen en vele bedankjes vanuit de leden in de chat. 
Gert-Jan Paullissen werd voorgedragen als voorzitter VTZ en Johan Schuring als penningmeester. Beiden werden vanuit de chat met duimpjes, applaus en “akkoord” gekozen en welkom geheten binnen het bestuur van Alcides. 
Na de pauze was het tijd voor een belangrijke stemming; er werd aan de leden namelijk een akkoord gevraagd om concrete vervolgstappen te zetten in het onderzoek naar fusie met FC Meppel en MSC. 
Met een ruime meerderheid (104 stemmen voor en 23 tegen) werd er akkoord gegeven voor dit vervolgonderzoek. Het bestuur heeft geconcludeerd dat er onder de leden voldoende draagvlak is om de volgende concrete stappen te zetten. 
Het officiële verslag van deze ALV wordt op een later tijdstip gecommuniceerd.