Eindrapportage Fusieonderzoek

Beste leden van M.v.v. Alcides,
Zoals bekend hebben de hoofdbesturen van de drie Meppeler voetbalverenigingen M.v.v. Alcides, FC Meppel en MSC eind 2019 de Begeleidingscommissie Samenwerking opdracht gegeven te onderzoeken hoe een samenwerking tussen de drie verenigingen eruit kan komen te zien. De ultieme vorm van samenwerking, een fusie tussen de verenigingen, is daarbij al uitgangspunt genomen. Het onderzoek vond plaats nadat eerder al de leden van de drie verenigingen zich in grote meerderheid positief had uitgesproken over een eventuele samenwerking.
De commissie die bestond uit onafhankelijk voorzitter Jan van Driel, onafhankelijk commissielid Harry Been, onafhankelijk secretaris Floris van Es, Mas Boom en Thomas Bos (namens Alcides), Adriaan de Jonge en John Slagter (namens FC Meppel) en Willem Hein en Frans Donders (namens MSC) heeft onlangs haar bevindingen naar buiten gebracht. Op basis van de onderzoeksgegevens zijn de commissieleden overtuigd geraakt dat een fusie tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen een goede kans van slagen heeft.
De bevindingen van de Begeleidingscommissie Samenwerking zijn samengevat in het rapport Eindrapportage Fusieonderzoek. Dit rapport wordt op maandag 15 maart 2021 toegelicht door Mas Boom en Thomas Bos die namens Alcides zitting hebben gehad in de commissie. Omdat de presentatie online plaatsvindt, is het wenselijk dat inhoudelijke vragen over het rapport vooraf worden gesteld. 
Heb je vragen, stuur deze dan voor vrijdag 12 maart 2021 per e-mail naar: bestuurssecretariaat@alcides.nl.
Mas Boom en Thomas Bos kunnen jullie vragen dan zoveel mogelijk meenemen in hun presentatie.
 
De link naar de online presentatieavond wordt dinsdag 9 maart verstuurd aan alle leden van onze vereniging. Heb je die dinsdag geen link ontvangen, geef dit dan door via bestuurssecretariaat@alcides.nl. Dan zoeken wij uit hoe dit kan en ontvang je deze alsnog.
Het rapport Eindrapportage Fusieonderzoek is hier te downloaden.
 
Bestuur M.v.v. Alcides