Foutieve Incasso Kledingfonds


Alcides gaat in het vervolg incasseren via Sportlink. Helaas is er bij de conversie naar dit programma iets fout gegaan tijdens de incasso van het kledingfonds. Abusievelijk is de bijdrage voor het kledingfonds geïncasseerd bij alle leden. Uiteraard betalen alleen de spelende leden deze bijdrage.

Wij bieden u onze oprechte excuses aan voor deze fout. U kunt het ten onrechte geïncasseerde bedrag terug laten boeken (storneren) door uw bank. Bedragen die na 10 november a.s. nog niet gestorneerd zijn zullen door de penningmeester handmatig worden teruggeboekt.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester Hans Katoele, te bereiken op tel. nr. 0522-491827 of met secretaris Irma Esselbrugge, te bereiken op tel. nr. 0522-259919.

Het bestuur