Gezocht! HOOFD JEUGDOPLEIDING (HJO) M/V voor de bovenbouw

M.v.v. Alcides is voor het seizoen 2022-2023 op zoek naar een gedreven HOOFD JEUGDOPLEIDING (HJO) M/V voor de bovenbouw
M.v.v. Alcides heeft de afgelopen jaren op basis van het technisch voetbalbeleidsplan (de “geel-zwarte lijn”) de basis gelegd om de hoogste jeugdteams op divisieniveau te laten spelen. Hiermee hebben we ons eerste elftallen op de zondag en de zaterdag kunnen voorzien van veel spelers uit de eigen jeugd. 
 
Wij zoeken een enthousiaste en betrokken HJO met aantoonbare ervaring om de “geel-zwarte lijn” de komende jaren door te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. De HJO is samen met VTZ (voetbal technische zaken) verantwoordelijk voor het aanstellen, opleiden en begeleiden van de jeugdtrainers en heeft de drive om onze jeugdspelers beter te maken. 
Beschik jij minimaal over een afgeronde TC3 opleiding (HO of TC2 is een pré), ben jij pedagogisch onderlegd en begrijp jij hoe je moet communiceren binnen een voetbalvereniging waarin plezier en prestatie hand in hand gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Je kunt reageren op deze vacature door middel van het sturen van een e-mail met CV aan VTZ@alcides.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functieomschrijving en taken van onze HJO bovenbouw:  
1. Doel van de functie 
De HJO stuurt de trainers binnen de vereniging aan en heeft op deze manier indirect invloed op de ontwikkeling van de spelers en op een directe manier invloed op de ontwikkeling en het behoud van de trainers. Het uitgangspunt hierbij is dat de spelers met plezier zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
2. Situatieschets 
M.v.v. Alcides heeft naast een HJO voor de bovenbouw (JO13 t/m JO19), een HJO voor de onderbouw (tot en met JO12) en een HJO voor de MO-afdeling. In de praktijk werkt de HJO nauw samen met de OHJO die zorgt voor de organisatorische kant van het jeugdvoetbal. Hierdoor is het ook van belang dat er een goede communicatie is tussen de OHJO en HJO om het jeugdvoetbal bij M.v.v. Alcides goed te organiseren, trainers goed te begeleiden en de ontwikkeling van jonge spelers zo goed mogelijk te faciliteren. 
3. Plaats in de organisatie  
De HJO wordt aangesteld door de Jeugd Voetbal Technische Zaken (JVTZ) commissie en legt periodiek verantwoording af aan JVTZ. 
4. Taken 
Begeleiding van trainers
▪Het ontwikkelen en begeleiden van trainers waardoor zij betere trainers worden en behouden blijven voor de club .
▪Is minimaal drie avonden per week aanwezig bij trainingen en een dagdeel op de zaterdag om handreikingen te bieden aan trainers. 
▪Zet zijn/haar kennis in om trainers beter te maken, enthousiast te maken en te behouden.  
▪Zorgt voor een veilig sportklimaat waarin trainers zich kunnen ontwikkelen. 
▪Zorgt er samen met JVTZ voor dat het jeugdvoetbal beleid wordt doorontwikkeld en blijft  aansluiten bij de doelstellingen van M.v.v. Alcides. 
▪ Zorgt ervoor dat het jeugdvoetbalbeleid wordt vertaald in trainingsstof voor de  trainers. 
Communicatie  
▪ Overlegt frequent met de OHJO over  de praktische uitvoering van de jaarplanning en jeugdvoetbal beleid.
▪ Legt verantwoording af aan JVTZ .
▪ Overlegt frequent met trainers van de teams en zorgt ervoor dat de informatievoorziening  naar de trainers georganiseerd wordt. 
▪ Houdt functioneringsgesprekken met de trainers en komt met een voorstel voor trainersbenoemingen voor het komende seizoen en zorgt samen met VTZ voor deze invulling. 
▪ Organiseert aan het begin van het seizoen een kick-off meeting voor de trainers. 
▪ De HJO van de bovenbouw (JO19) onderhoudt contacten met de HJO van FC Meppel. 
 
Opleiden van trainers
▪ Begeleidt stagiaires en onderhoudt het contact met de opleidingen. 
▪ Regelt trainingen of geeft zelf trainingen aan trainers om hen beter te maken .
 
Opleiden van spelers  
▪ Speelt een rol in de ontwikkeling van spelers .
▪ Heeft een adviserende rol in de teamsamenstelling. 
▪ Zorgt voor een veilig sportklimaat waarin spelers zich kunnen ontwikkelen. 
 
 5. Kennis en vaardigheden 
▪ Heeft kennis en inzicht in de hedendaagse doelstellingen van het jeugdvoetbal. 
▪ Heeft kennis van de leeftijdsspecifieke kenmerken van de groep waarmee gewerkt wordt.
▪ Heeft goede contactuele en organisatorische eigenschappen. 
▪ Kan goed communiceren.
▪ Kan voetbalvisie vertalen naar de praktijk. 
▪ Is pedagogisch onderlegd. 
▪ In het bezit van TC III, Hoofd Jeugdopleiding B. TC II is een pré.
▪ Is loyaal en sociaal betrokken bij de club.
▪ Is een echte teamspeler!