Invulling Jeuggdcommissie 2017-2018


Het voetbalseizoen is ten einde en dat heeft ruimte gegeven om verder na te denken over de invulling van de organisatie rondom het voetballen.  In het afgelopen seizoen hebben meerdere vrijwilligers  aangegeven graag hun steentje te willen bijdragen aan de ontwikkeling van Alcides.   Met hen zijn gesprekken gevoerd en  uiteindelijk kunnen wij nu presenteren hoe de jeugdcommissie  er voor volgend jaar uit gaat zien. 
 
De rol van Organisatorisch Hoofd JeugdOpleiding (OHJO)  zal komend seizoen ingevuld gaan worden door Kaj Rietberg. Kaj is binnen Alcides altijd al vrij actief geweest, als leider, coordinator, trainer, website cie en afgelopen seizoen in de commissie certificering.  Kaj staat voor de ontwikkeling van het voetbal in de gehele breedte van Alcides, niet alleen voor de standaard elftallen.  Hij zal tevens de jeugdcommissie gaan voorzitten.
 
Voor de bovenbouw (JO-15, JO-17 en JO-19)zal hij ondersteund gaan worden door Bert Jager.  Ook voor Bert geldt dat hij al lang actief is binnen Alcides, o.a.  als leider, assistent trainer, toernooicommissie en webredactie.  Bert zal het eerste aanspreekpunt in de bovenbouw zijn voor alle organisatorische zaken rondom het voetbal. Ook Bert zal zitting nemen in de jeugdcommissie.
 
Voor de onderbouw (Kabouters ,t/m JO-13) zal Cyril van Soest actief blijven. Cyril heeft  het afgelopen seizoen laten zien, dat zij met haar enthousiasme deze functie prima heeft ingevuld.  Wij zijn dan ook blij dat zij komend jaar hierin actief blijft.
 
Voor de meiden zal de coördinatie in handen blijven van Diana Boven. Diana vervult deze functie al enkele jaren en  dat doet ze naast haar functie als kledingcoördinator.   De meidenafdeling zit al jaren in de lift en organisatorisch vraagt dit een hoop tijd en energie. De samenwerking met FC Meppel is uitgebreid en dat zal ook gecoördineerd moeten worden. Bij Diana is dit in goede handen.
 
Gert Jan Paulissen zal gaan toetreden tot de commissie Voetbal Technische Zaken en daar de functie van VTZ jeugd gaan bekleden.  Hij zal de (mede) verantwoordelijkheid krijgen over de uitvoering van het Voetbal technisch beleidsplan en de invulling daarvan binnen de jeugd. Gert Jan is ook al enige jaren actief binnen Alcides, eerst een flink aantal jaren als trainer, maar ook als scout en afgelopen jaar heeft hij een actieve rol gehad in de commissie certificering. Ook Gert Jan zal zitting nemen in de jeugdcommissie.
 
Karin van Halen is en blijft de secretaris van de jeugdcommissie.  Karin is net als alle andere leden van de jeugdcommissie, zeer betrokken bij Alcides.  Naast de rol van secretaris is Karin ook actief  als leidster, in de  sponsorcommissie en de activiteitencommissie. Karin maakt al 5 jaar deel uit van de jeugdcommissie en is daarmee de langstzittende commissielid.
 
Jan Klomp zal komend jaar Wedstrijdzaken op zich gaan nemen. Jan  was afgelopen seizoenen al wedstrijdsecretaris voor de onderbouw en zal nu ook de bovenbouw op zich gaan nemen.  Ook heeft hij de eerste opzet van trainingsschema en de veldindeling al gemaakt. Daarnaast is Jan  de afgelopen seizoenen ook trainer en assistent trainer geweest. Jan zal geen zitting nemen in de jeugdcommissie, maar wel een belangrijke rol spelen in de organisatie hieromheen.
 
Met deze zeer enthousiaste en kundige commissieleden verwachten wij de organisatie rondom de jeugd klaar te hebben staan voor het seizoen 2017-2018.

 C van Soest
 Diana Boven
 Karin van Halen
 Kaj Rietberg
 Gert-Jan Paulissen
 Jan Klomp
 Bert Jager