Mededeling van het Bestuur

Beste Alcideanen,
 
Al enkele jaren is Rob van der Pol secretaris van M.v.v. Alcides. In verband met zijn nieuwe baan is het voor Rob niet meer mogelijk om de functie van secretaris voor de volle 100% uit te voeren. Daarom hebben we in goed overleg besloten dat Rob met ingang van 1 september zijn functie als secretaris neerlegt. Uiteraard zullen we dit tijdens de ALV formeel voorleggen aan de leden.
Het bestuur is er in geslaagd om een opvolger voor Rob te vinden. Elly Mollema (nu bestuurslid Communicatie en PR) neemt de functie van Rob over. We hebben Bernadette Magrié bereid gevonden om de vrijgekomen plek van Elly Mollema over te nemen. Zij treedt per direct toe tot het bestuur.
 
We hebben als bestuur snel kunnen schakelen en zijn ervan overtuigd dat de ALV komend november de formele goedkeuring geeft aan de gemaakte keuzes.
 
Namens het bestuur,
 
Stephan Lammerink
Voorzitter