nieuws van de Voorzitter


Aftreden als voorzitter

Beste (jeugd-)leden,

Afgelopen zomer heb ik besloten om in de komende Algemene Ledenvergadering (op onze 110e verjaardag, op 14 november a.s.) de voorzittershamer over te dragen aan een opvolger.
Na 16 jaar bestuurslidmaatschap bij onze club, de eerste 3 jaar als vice-voorzitter, en daarna 13 jaar als voorzitter, vind ik het nu het juiste moment om af te treden.

De club staat er in veel opzichten momenteel uitstekend voor.
Zowel bij de senioren, bij de vrouwen, als bij de jeugd is de technische staf  prima voor elkaar, en zijn mede daardoor ook de prestaties goed. Daarnaast is de (KNVB-gecertificeerde) jeugd-opleiding van hoog niveau.
Ook de bestuurlijke organisatie van de club staat als een huis.
Tot slot, en zeker ook niet onbelangrijk; de gehele accommodatie is na alle investeringen sinds 2009 van hoogwaardig niveau, en daarmee in velerlei opzichten klaar voor de toekomst.
De enige punten die in de komende periode wat mij betreft aandacht verdienen  zijn de noodzakelijke vervanging van de toplaag (en infill) van het hoofdveld in 2019, alsmede de uitbreiding van de kleedkamercapaciteit.

Kortom; aan de vooravond van de 110e verjaardag van Mvv Alcides verkeert de club in relatief rustig vaarwater, en is het daarom een goed moment om het stokje over te dragen.

Korte persoonlijke terugblik op mijn voorbije bestuursperiode;

Ik kijk er zelf met erg veel genoegdoening op terug.
De club kende in de afgelopen 16 jaar vele hoogtepunten; sportief waren er vele kampioenschappen/promoties in alle geledingen te vieren.
Via diverse promoties heeft ons vlaggenschip vanuit de tweede klasse, acht jaar lang in de hoofdklasse gespeeld.
Maar ook als vereniging waren het mooie bestuurs-jaren; we vierden ons eeuw-feest met alle leden op grootse wijze. Wij ontvingen destijds de Koninklijke Erepenning, als blijk van maatschappelijke waardering voor de vereniging.
We kenden ook andere hoogtijdagen, bijvoorbeeld bij de diverse ingebruiknames van al eerder genoemde investeringen in onze accommodatie.

Helaas waren er ook (persoonlijke) dieptepunten om met elkaar te delen.
Uiteraard op sportief vlak ten tijde van bijvoorbeeld degradaties, maar vooral op momenten dat we als Alcides-familie afscheid moesten nemen van ons allen dierbare leden, of mensen in de zeer nabije omgeving van onze vereniging.
Ik noem bewust geen namen; iedereen weet wie ik zelf bedoel, of denkt daarbij aan mensen uit zijn of haar eigen omgeving.
Zowel bij de hoogtepunten, maar zeker ook bij de dieptepunten in en rondom onze vereniging heb ik op mijn manier als voorzitter mijn steentje proberen bij te dragen aan het op gepaste wijze stil staan bij al die gebeurtenissen.
Al mijn bestuurs-jaren bij Alcides vullen, naast alle andere pagina’s van mijn (bestuurders-) leven tot dusverre, een groot aantal bladzijden in mijn levensverhaal.

ik blijf voor de club zeker in de toekomst vrijwillige taken, buiten het bestuur, vervullen.
Het credo met betrekking tot vrijwilligers zal voor mij nooit verloren gaan: Een vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers, die samen die vereniging maken.

ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen als voorzitter in de voorbije 13 jaren en hoop dat het jullie én ons Alcides tot in lengte van jaren goed blijft gaan.

Ook ik blijf Alcideaan voor het leven!

Jullie voorzitter,
Eric Grotens
11 september 2017