Onderzoeksuitkomst Begeleidingsommissie Samenwerking

De besturen van de drie Meppeler voetbalverenigingen Mvv Alcides, FC Meppel en MSC hebben kennisgenomen van de resultaten van een eerste onderzoek naar samenwerking tussen de verenigingen. De resultaten van het door de Begeleidingscommissie Samenwerking uitgevoerde onderzoek, zijn terug te vinden in de Eindrapportage Fusieonderzoek.
Het onderzoek naar samenwerking in welke vorm dan ook tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen, heeft plaatsgevonden op verzoek van de verenigingsbesturen. Die zien in de nabije toekomst qua demografische ontwikkelingen, financiën en vrijwilligers de nodige uitdagingen op zich afkomen, waarbij samenwerking wellicht uitkomst kan bieden. In februari 2020 is de Begeleidingscommissie Samenwerking aan de slag gegaan met een onderzoek naar samenwerking. Daarbij is de meest ultieme vorm van samenwerking, een fusie, uitgangspunt geweest.
De commissie die naast de onafhankelijke oud-KNVB-bestuurders Jan van Driel en Harry Been bestond uit Mas Boom en Thomas Bos (Mvv Alcides), Adriaan de Jonge en John Slagter (FC Meppel) en Willem Hein en Frans Donders (MSC), heeft in het rapport de volgende thema’s belicht: financiën, ledenontwikkeling, cultuur en accommodatie, vrijwilligers, kader, bestuur, beleid en aanbod. Voor elk van deze thema’s is een schets gemaakt van de huidige situatie, de werkwijze van de commissie bij het onderzoek, de bevindingen, de mogelijke positieve effecten van fusie en de mogelijke obstakels en risico’s gegeven.
Op basis van de onderzoeksgegevens zijn de commissieleden overtuigd geraakt dat een fusie tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen een goede kans van slagen heeft. “Natuurlijk zal er weerstand zijn. Maar de voordelen van een fusie voor verenigingen, de leden, de samenleving en de gemeente Meppel zijn zo groot dat het een gemiste kans zou zijn om niet een fusietraject in te gaan. De drie verenigingen verkeren nu nog in een positie waarin er keuzes gemaakt kunnen worden uit luxe. Het zou zonde zijn als die kans voorbij gaat en men er later achter komt dat fusie noodzakelijk is geworden door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Op dat moment zijn de keuzemogelijkheden waarschijnlijk veel beperkter en zal het voordeel van een fusie mogelijk veel minder groot zijn”, zo luidt in het kort de conclusie van de Begeleidingscommissie.

De besturen van de drie Meppeler voetbalverenigingen hebben met veel belangstelling kennisgenomen van het rapport. Volgens FC Meppel-voorzitter Hans ter Voorde is de Begeleidingscommissie Samenwerking onder leiding van oud-KNVB-voorzitter Jan van Driel uiterst voortvarend aan de slag gegaan en heeft het een duidelijk rapport opgesteld. “Het is een zeer uitvoerig rapport geworden waarin heel goed is gekeken naar alle facetten die in het kader van een fusie van belang zijn”, aldus Ter Voorde. Zijn Alcides-collega Stephan Lammerink is ook tevreden met de eindrapportage. “De commissie heeft heel duidelijk de kansen in beeld gebracht, maar ook uitvoerig aandacht besteed aan de bedreigingen.” Volgens MSC-voorzitter Arjan Jonkers worden de leden van de drie verenigingen binnenkort door de commissieleden die namens de drie verenigingen zitting hebben gehad in de Begeleidingscommissie Samenwerking, bijgepraat over de inhoud van het rapport. “Daarna gaan wij als besturen weer met elkaar om tafel om te kijken wat de volgende stap moet worden. Deze vervolgstap wordt dan weer voorgelegd aan het hoogste orgaan binnen de verenigingen: de ledenvergadering.”
Wij vertrouwen erop je op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van M.V.V. Alcides
Stephan Lammerink
 
Meppel, februari 2021