PRESENTATIE EINDRAPPORT BEGELEIDINGSCOMMISSIE SAMENWERKING

Op initiatief van het bestuur van M.v.v. Alcides vindt er op maandag 15 maart 2021voor de leden van onze vereniging een online presentatieavond plaats. Onderwerp is het eindrapport dat de Begeleidingscommissie Samenwerking in opdracht van de besturen van MVV Alcides, FC Meppel en MSC heeft samengesteld. Ook de twee andere verenigingen presenteren op maandag 15 maart om 19.30 uur online het rapport aan hun leden. 

De eindrapportage die onlangs aan de bestuursleden is gepresenteerd, wordt vanaf zaterdag 6 maart 2021via de website van onze vereniging (www.alcides.nl) ter beschikking gesteld aan de leden. Op 15 maart presenteren Mas Boom en Thomas Bos, de twee vertegenwoordigers die namens M.v.v. Alcides deel uitgemaakt hebben van de Begeleidingscommissie, het rapport. 

Vragen
Omdat de verwachting bestaat dat er naar aanleiding van het rapport onder de leden nog wel wat vragen zijn, verzoeken wij de leden deze vragen voor vrijdag 12 maart 2021 per e-mail te sturen naar: bestuurssecretariaat@alcides.nl. Mas Boom en Thomas Bos kunnen jullie vragen dan zoveel mogelijk meenemen in hun presentatie.

Voortgang
Na de presentatieavond op 15 maart, is het de bedoeling dat de besturen van M.v.v. Alcides, FC Meppel en MSC een voorstel voorbereiden over ‘hoe nu verder’. Dit voorstel dat tijdig bekend wordt gemaakt, wordt dan op maandag 19 april 2021 wanneer de drie verenigingen, ieder afzonderlijk maar wel op hetzelfde moment, hun online ledenvergaderingen houden, ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

De link naar de online presentatieavond wordt dinsdag 9 maart verstuurd aan alle leden van onze vereniging. Heb je die dinsdag geen link ontvangen, geef dit dan door via bestuurssecretariaat@alcides.nl. Dan zoeken wij uit hoe dit kan en ontvang je deze alsnog.
 
Stephan Lammerink, 
voorzitter M.v.v  Alcides
 
** LET OP:  datum ALV is gewijzigd,  maandag 19 april in plaats van 12 april **
*details volgen*