Update Corona-maatregelen

Coronaprotocol Alcides, versie 5 oktober 2020
Voetballen is gelukkig nog steeds mogelijk, maar er gelden er wel regels.
In dit document staan de Corona-regels die op dit moment bij M.V.V. Alcides van toepassing zijn.
Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop!
 

Algemene regels: 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid en/of hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden) en laat je testen, tot je de uitslag van de test hebt blijf je thuis;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Laat je testen. Dit geldt voor iedereen!; 
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 
 • Vermijd drukte; 
 • Was vaak je handen met water en zeep; 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, ook tijdens wedstrijden! 
 
Coronaregels sportpark Alcides

 • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken binnen de club op, bijvoorbeeld scheidsrechters, trainers/leiders, begeleiders en/of bestuursleden; 
 • Respecteer alle vrijwilligers; 
 • Geen boxen / luidsprekers op het sportpark;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
 • Ouders: Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en bespreek deze met ze. Belangrijk is dat de kinderen altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
 
Toeschouwers/supporters: 

 • Bij wedstrijden en trainingen mag er GEEN publiek aanwezig zijn; 
 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd;
 • Halen en brengen van de (jeugd)spelers is toegestaan, verblijf op of rond de velden gedurende trainingen en/of wedstrijden mag niet.
 
Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op het sportpark!
 

Coronaregels kleedkamers Alcides
In het kleedkamergebouw geldt een éénrichtingsverkeer. De ingang is aan de kantinezijde, de uitgang is aan de veldzijde voor kleedruimte 1 en 2 en aan de kruisingzijde van het gebouw voor de overige kleedruimten (dit is aan het einde van de gang!) 
 
Trainingen: 
 • Na de trainingen wordt er niet meer gedoucht. Omkleden mag, met inachtneming van de maatregelen zoals 1,5 meter voor spelers en begeleidingen van 18 jaar en ouder
 
Voor/na de wedstrijden:
 • Geen muziek in de kleedkamers;
 • Maximaal 20 minuten (per team) tijd om te douchen;
 • Seniorenteams douchen in groepen van maximaal 8 personen;
 • Geen alcohol in de kleedkamers;
 • Begeleiding van het team ziet toe op naleving van het eigen team en spreekt zo nodig ook andere teams hierop aan;
Door een beperkt aantal kleedkamers is het (helaas) niet altijd mogelijk om meerdere kleedkamers voor één team te reserveren; 
 

Coronaregels kantine Alcides: 

De kantine van Alcides is gesloten!
 

Coronaregels commissiekamer


 • Op zaterdag is dit de ruimte van de Functionaris van Dienst. Alleen na toestemming van de Functionaris ben je welkom in de ruimte;
 • Kom alleen in de commissiekamer wanneer je toestemming hebt om in deze ruimte te vergaderen, je materialen nodig hebt die daar klaar liggen of wanneer je je moet melden bij de Functionaris van Dienst. Ook hierbij geldt de 1,5 meter regel. 
 • Het is coaches/leiders, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de commissiekamer te bezoeken. Dit mag wel in verband met  excessen, voor het doorgeven van eindstanden (indien van toepassing) en/of het terugbrengen van eventuele materialen.

Coronaregels vervoer uitwedstrijden


 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een wedstrijd of training gaan en/of bij uitwedstrijden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • Uitspelende teams verzamelen bij de fietsenstalling. Verzamelen op of bij het terras is niet toegestaan, aangezien dit onderdeel van het sportpark is. Liever ook niet op de parkeerplaats verzamelen in verband met de veiligheid.