Voetbal Technische Zaken zoekt versterkingVoetbal Technische Zaken (VTZ) zoekt (projectmatige) versterking

Sven Zeeman, Patrick de Jonge, Dennis Knipmeijer, Geert Zanting, Bert van Halen en Hans Smit zijn gezamenlijk ruim 3 jaar geleden gericht begonnen aan de verdere modernisering van ons Alcides voetbalbeleid ten behoeve van onze jeugd en seniorenteams, zowel recreatief als prestatief.
 
Alle behaalde resultaten hebben wij alleen kunnen bereiken door een goede, open en transparante samenwerking met alle teams, trainers, leiders, en ouders.
Het was een mooi, leuk, lastig en leerzaam proces. Maar wij staan met jullie allen, waar wij willen staan. Zonder jullie en elkaar was ons dit niet gelukt.
Alleen stilstand is achteruitgang en daarvoor waken wij permanent.
 
Om een volgende stap met Alcides te kunnen maken op het gebied van voetbalbeleid, talentontwikkeling en scouting van spelers en trainers, regionale versterking en verankering met andere clubs, marketing & communicatie van onze club, is extra inhoudelijke versterking met de juiste bemensing op deze terreinen hard nodig.
 
Onze gedegen en enthousiaste VTZ-groep wil en kan het niet meer alleen. Iedereen van ons heeft qua werk en privéleven, net als iedereen van onze club, een druk bestaan. Wij kunnen de tijd er niet meer insteken die nodig is.  Wij willen als VTZ-team de komende jaren wel graag doorgaan en graag met ondersteuning van jou.
 
Oproep:
Wij willen graag in contact komen met collega clubleden die het voetbal voor de jeugd en /of senioren een warm hart toe dragen en een positie binnen VTZ durven te nemen om onze club nog anders/beter te maken. Een vrouw/man die persoonlijk en inhoudelijk graag een bijdrage wil leveren aan ons beleid en uitvoering van voetbal op bovenstaande genoemde punten, is zeer welkom.
 
Ieder aandeel is gewenst, dus durf je aan te melden om met ons in gesprek te gaan over de Alcides toekomst en structureel hieraan (op deelgebied) een bijdrage te leveren.
Veel kennis en kunde met meer mensen, leidt tot minder arbeid voor iedereen.
 
Interesse?
Bel of mail met Hans Smit n(esther.hans@kpnmail.nl)  of 1 van genoemde collega's in de CC.
 
Wij rekenen op jullie inbreng en ideeën.
 
Met hartelijke groet,
Hans Smit
06-51 99 33 58