Voorlopige indeling jeugdteams jongens MVV Alcides + ST JO19Toelichting voorlopige indeling jeugdteams jongens MVV Alcides
 
MVV Alcides heeft met de grootst mogelijke zorg de voorlopige teams seizoen 2019-2020 gemaakt. 
De leden van Voetbal Technische Zaken jeugd,  interne scouting en huidige trainers zijn samen tot de nieuwe indelingen gekomen. Enkele belangrijke onderwerpen (selectiebeleid)  in dit indelingsproces zijn:
 
Relevante informatie over de ontwikkeling en kenmerken van de spelers met behulp van:
  • Talento (volgsysteem)
  • Adviezen trainers
  • Interne scouting
  • HJO
  • M.b.t. de JO19 is de indeling in overleg met FC Meppel tot stand gekomen
Ook dit jaar heeft de indelingscommissie zoveel mogelijk rekening gehouden met alle adviezen en wensen. Het is helaas niet mogelijk om aan alle adviezen en wensen tegemoet te komen. Er is getracht om een zo goed mogelijke indeling te maken, waarbij iedere speler zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen en met plezier bij Alcides voetbalt.  De indelingscommissie zal niet in discussie gaan over de indelingen, maar is altijd bereid een aanvullende toelichting te geven. 
 
De overschrijvingsdatum 15/6 is nog niet gepasseerd, dus er kunnen ook nog mutaties komen als gevolg van aan- en afmeldingen. Na verwerking van deze laatste mutaties zal er uiterlijk eind juni nog een 2evoorlopige indeling op de site geplaatst worden.
Ontbreekt er een naam of een mutatie graag dit z.s.m. doorgeven zodat we dit kunnen nazien/corrigeren. 
 
Heeft u ondanks bovengenoemde toch nog behoefte aan nadere toelichting verzoeken wij een e-mail te richten aan vtz@alcides.nl  
 
De indelingscommissie.

Voorlopige Teamindeling J-onder- en bovenbouw 2019-2020
Voorlopige Teamindeling ST JO19 2019-2020