Voorlopige indeling jeugdteams jongensMVV Alcides heeft met de grootst mogelijke zorg de voorlopige teams seizoen 2018-2019 gemaakt.  Hierbij is de indeling van JO19 nog niet inbegrepen. Deze wordt i.o.m. FC Meppel in Juli bekend gemaakt.
De leden van Voetbal Technische Zaken jeugd, interne scouting en huidige trainers zijn samen tot de nieuwe indelingen gekomen. Enkele belangrijke onderwerpen (selectiebeleid)  in dit indelingsproces zijn:
 
Relevante informatie over de ontwikkeling van de spelers met behulp van:
  • Spelers-Online (volgsysteem)
  • Adviezen trainers
  • Interne scouting
  • HJO
Ook dit jaar heeft de indelingscommissie zoveel mogelijk rekening gehouden met alle adviezen en wensen. Het is helaas niet mogelijk om aan alle adviezen en wensen tegemoet te komen. Er is getracht om een zo goed mogelijke indeling te maken, waarbij ieder speler zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen en met plezier bij Alcides voetbalt.  De indelingscommissie zal niet in discussie gaan over de indelingen, maar is altijd bereid een aanvullende toelichting te geven.
 
Ontbreekt er een naam graag dit zsm doorgeven zodat we dit kunnen corrigeren.

Heeft u ondanks bovengenoemde toch nog behoefte aan nadere toelichting verzoeken wij een e-mail te richten aan vtz@alcides.nl 
 
De indelingscommissie

De voorlopige indeling 2018-2019