Overige functies

Er zij binnen Alcides nog tal van functionarissen actief die niet in de jeugdcommissie zitting hebben, maar die wel onder de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie vallen.

Wedstrijdsecretarissen voor de pupillen en junioren
Sectie coördinatoren bovenbouw (O15 - O19) en Onderbouw (mini's/ kabouters - O13)
De materialenman
Kledingfunctionaris
Functionaris van Dienst
Hoofd Jeugd Opleiding (HJO)
Scheidsrechter coördinator jeugdwedstrijden

Wedstrijdsecretarissen voor de pupillen en junioren
• Behandelen alle zaken m.b.t. de jeugdwedstrijden.
• Informeren leiders en trainers.
• Dragen zorg voor de juiste afhandeling van de wedstrijdformulieren.
• Plannen i.o.m. trainers oefenwedstrijden en nodigen daartoe tegenstanders uit.
• Onderhouden contact met leiders en trainers over wedstrijden.
• Regelen veld- en kleedkamerindeling voor de jeugdafdeling.
• Regelen het verplaatsen van wedstrijden en oefenwedstrijden.
Sectie coördinatoren bovenbouw (O15 - O19) en Onderbouw (mini's/ kabouters - O13)
• Coördineert alle niet voetbaltechnische aspecten binnen de sectie.
• Is aanspreekpunt voor leiders, trainers en ouders.

De coördinatoren zijn de contactpersonen voor de ouders. Meestal kunnen de vragen van ouders door de leider of trainer van het team worden beantwoord. Maar wanneer er vragen zijn van de ouders over zaken buiten het team om of wanneer er bepaalde problemen zijn ontstaan, dan komt de coördinator in beeld. De coördinator coördineert alle activiteiten voor een leeftijdsgroep en probeert ook de leiders van de verschillende teams behulpzaam te zijn.
De materialenman
• Beheert en bewaakt alle materialen van de jeugdafdeling.
• Jeugdvoorzitter.
Kledingfunctionaris
• Beheert en bewaakt alle kleding van de jeugdafdeling.
Functionaris van Dienst
• Is op de wedstrijddagen van de jeugd als wedstrijdcoördinator aanwezig.
• Coördineert alle activiteiten op de speeldag.
• Is gastheer voor scheidsrechters en tegenstanders.
Hoofd Jeugd Opleiding (HJO)
Verantwoordelijk voor:
• Het bewaken van de doelstellingen, uitgangspunten, spelsysteem en het opleidingsplan zoals omschreven in het jeugdplan.
• Het (laten) verzorgen/organiseren van interne opleidingen op voetbal tactisch en technisch gebied.
• Het zorgen voor een juiste uitvoering van technische aangelegenheden, zoals in het jeugdplan omschreven, door trainers
en leiders.
• Het verzorgen van informatie overdracht tussen jeugdbestuur en trainers/leiders met betrekking tot technische zaken valt onder Hoofd Voetbal Technische Zaken jeugd.

Belangrijkste taken:
• Afspraken bewaken zoals deze zijn vastgelegd in het jeugdplan.
• Adviseert (jeugd)bestuur m.b.t. aanpassingen jeugdplan.
• Evalueren van het functioneren van trainers in dienst jeugdafdeling MVV Alcides
• Adviseren (jeugd)bestuur m.b.t. werving, behoud en aanstellen van trainers in dienst MVV Alcides.
• Begeleiden van jeugdkader op het gebied van training, coaching en begeleiding.
• Evalueren van het functioneren van (beginnend) vrijwillig kader.
• I.s.m. jeugdbestuur werving, behoud en aanstellen van vrijwillig jeugdkader.
• Stimuleren van vrijwillig jeugdkader om scholingen te volgen.
• Organiseren en begeleiden van voetbalactiviteiten.
• Bewaken selectieproces voor standaardteams.

Overleg of contact met:
• Jeugdcommissie.
• Sectie coördinatoren
• Trainers en leiders
• Commissie Voetbal Technische Zaken
• Scoutingcommissie
• In voorkomend geval met ouders.
• Vertegenwoordigers van KNVB en Betaald Voetbal Organisaties
Scheidsrechter coördinator jeugdwedstrijden
• Regelen van eigen scheidsrechters voor de eigen teams
• Contact met wedstrijdsecretarissen
• Coördinatie scheidsrechtersopleiding O17 junioren via KNVB
• Inzetten eigen O19 en O17 junioren bij pupillenwedstrijden
• Regelen externe scheidsrechters oefenwedstrijden
• Contacten met scheidsrechtersverenigingen
• Valt onder jeugdvoorzitter
Aanmelden als speler of vrijwilliger
Digizijn
Univé Meppel