‘Alcides op weg naar 2023’

Beste leden,
 
Een gezonde vereniging valt of staat met een goede organisatie, cultuur en een duidelijke stip op de horizon.
De veranderende (maatschappelijke) omgeving brengt met zich mee dat we op gezette tijden de peilstok in onze vereniging steken. Dit betekent aandacht voor ons beleid.
 
We zijn op 7 maart gestart met een werkgroep die zich bezig gaat houden met het herijken van het beleid (2019-2023) van Alcides.
 
Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Hilda Zanting             Frank Striethouldt
Asha Kamans            Sven Zeeman
John Kruyen              Patrick de Jonge
Jan Bos                     André Bijker
Kaj Rietberg              Stephan Lammerink
Leo Scholte ter Horst
 
De aanpak houdt een aantal stappen in:
Uitgebreide analyse hoe het er op dit moment voorstaat bij Alcides. Zowel intern als extern
Wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen voor onze vereniging
Wat zijn de sterkten en zwakten binnen onze club
Hoe zien onze missie en visie eruit
Welke doelen en acties moeten we mee aan de slag
Hoe gaan we het organiseren
 
We realiseren ons dat we het niet alleen kunnen. We zullen op verschillende momenten, bij jullie ‘aankloppen’ om informatie op te halen en onderwerpen voor te leggen. Wij hopen dat jullie daar aan mee willen werken. We zullen op verschillende momenten via de site informatie met jullie delen. Uiteraard vragen we jullie goedkeuring tijdens de algemene Leden Vergadering. Hierin kunnen jullie als leden zelf input geven over mogelijke ideeën.
 
Wij hebben enorm veel zin om hiermee aan de slag te gaan!
Als je vragen hebt dan kun je uiteraard één van de bovengenoemde personen benaderen.
 
Namens de werkgroep
‘Alcides op weg naar 2023’
Stephan Lammerink