Inleiding

Zoals elke sportvereniging heeft Alcides een hardwerkend bestuur en daarnaast een groot aantal functionele commissies waarbinnen veel enthousiaste Alcideanen hun plekje hebben. Hieronder volgt een kort overzicht van de wijze waarop taken en verant-woordelijkheden binnen de vereniging zijn georganiseerd. De club wordt geleid door het bestuur dat is onderverdeeld in het dagelijks- en algemeen bestuur.
Aanmelden als speler of vrijwilliger
EveryOffice
EveryPlaces