‚ÄčInning boetes

Inning boetes voor gele en rode kaarten
 
Boetes welke aan een speler persoonlijk, door de KNVB zijn opgelegd worden aan de betreffende speler doorberekend. Het is gebruikelijk dat u hier d.m.v. een brief van de penningmeester van op de hoogte wordt gesteld. Dit is een bewerkelijke procedure en brengt kosten met zich mee. Helaas komt het vaker voor dat deze boetes niet worden betaald. Daarom heeft het bestuur in de laatste AB-vergadering van 30 maart 2015  besloten de boetes automatisch te incasseren. Leden die aan MVV Alcides een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven machtigen de vereniging tevens voor het innen van boetes en administratiekosten die door de KNVB zijn opgelegd. Leden waarbij de incasso voor de inning van de boetes geweigerd worden krijgen direct een brief/email waarin hiervan melding wordt gemaakt. Er wordt aan deze leden verzocht om contact op te nemen met de penningmeester om de inning alsnog mogelijk te maken. Indien leden binnen 14 dagen niet reageren volgt een 2e brief/email waarin direct een speelverbod wordt opgelegd. Dit wordt ook gecommuniceerd met de trainer/leider van het elftal. Zorg dus niet dat je team in de problemen komt en zorg zelf voor tijdige betaling van je boetes.