* UPDATE*  Corona protocol Alcides  

Nederland weer open in drie stappen was de mededeling op de persconferentie van dinsdag 15 februari jl. En dat is geweldig nieuws!!
 
Voor M.v.v. Alcides gelden de volgende regels: 
Per 18 februari 2022
Bij bezoek van kantine is het coronatoegangsbewijs nog vereist en blijft 1,5 meter van toepassing net als het mondkapje dragen bij verplaatsing. 
Per 25 februari
De 1,5 meter regel vervalt, net als het coronatoegangsbewijs en ook het dragen van een mondkapje bij verplaatsing binnen is niet meer verplicht. 
 
Het aantal besmettingen blijft onverminderd hoog dus blijft voorzichtigheid geboden. 
De algemene regels blijven voorlopig nog gelden. 
 
Algemene regels: 
 • Was vaak je handen
 • Houd afstand
 • Draag een mondkapje waar nodig
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Klachten? Blijf thuis en doe een test. Mocht uit de test blijken dat je besmet bent, meld dit direct bij jouw trainer of  via voorzitter@alcides.nl ;

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten); 
 • Vermijd drukte; 
 • Was voor en na de training je handen met water en zeep; 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes eenmalig; 
 • Schud geen handen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, ook tijdens de wedstrijden! 
 
 • Respecteer onze vrijwilligers; 
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
 • Ouders/verzorgers: Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en bespreek deze met ze. Belangrijk is dat de kinderen altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 
 
Dank jullie wel!
Wij , het bestuur van M.v.v. Alcides, willen van de gelegenheid gebruik maken om een ieder bedanken voor hun bijdrage, in welke vorm of omvang ook in de afgelopen twee jaren. De flexibiliteit en medewerking van onze jeugdleden en hun ouders/verzorgers, onze senioren, supporters, vrijwilligers maar ook de gemeente Meppel heeft ervoor gezorgd dat, ondanks alles, er het beste van werd gemaakt. Dank daarvoor!!
Bestuur M.v.v. Alcides