* UPDATE* Coronaprotocol Alcides - 13 november 2021* UPDATE*  Coronaprotocol Alcides  - 13 november 2021


Binnen een week na de vorige update zijn er helaas weer wijzigingen in het Corona-beleid. De Corona-regels worden per 13 november 2021 om 18.00 uur gewijzigd. In dit document staan de Corona-regels die op dit moment bij M.v.v. Alcides van toepassing zijn. De grootste wijziging is dat er geen publiek meer aanwezig mag zijn bij de trainingen en wedstrijden. Daarnaast worden de openingstijden van de kantine aangepast. 
 
Wij doen een dringend beroep op iedereen om zich aan onderstaande regels te houden!! 
 
Ondanks de grote impact van deze nieuwe regels, kunnen en willen we als club niet anders dan hieraan gevolg te geven. Wij vragen dan ook ieders medewerking en begrip, ook richting onze vrijwilligers!!
 
Wij verzoeken alle spelers en vrijwilligers om zoveel mogelijk de Alcides-kleding te dragen, zodat herkenbaar is dat je geen toeschouwer bent.
 
Algemene regels: 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid en/of hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden) en laat je testen, tot je de uitslag van de test hebt blijf je thuis;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Blijf thuis en laat je testen (dit geldt voor iedereen). Mocht uit de test blijken dat je besmet bent, meld dit direct bij jouw trainer of  via voorzitter@alcides.nl ;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten); 
 • Vermijd drukte; 
 • Was voor en na de training je handen met water en zeep; 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes eenmalig; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, ook tijdens de wedstrijden! 
Coronaregels sportpark Alcides
 • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken binnen de club op, bijvoorbeeld trainers/leiders, stewards, begeleiders en/of bestuursleden; 
 • Respecteer onze vrijwilligers; 
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
 • Ouders: Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en bespreek deze met ze. Belangrijk is dat de kinderen altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 
 • Toeschouwers/supporters: 
 • Toeschouwers mogen niet aanwezig zijn bij de trainingen en wedstrijden op het sportpark
Coronaregels kleedkamers Alcides
 • Jonger dan 18  jaar: kleedkamers van Alcides zijn vrij toegankelijk;
 • 18 jaar en ouder: kleedkamers zijn alleen toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs
Coronaregels kantine en terras Alcides: 
Voor toegang tot de kantine en het terras is voor iedereen van 13 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. Ter verduidelijking: de kantine en het terras zijn dus alleen toegankelijk voor spelers en begeleiding van de spelende teams én vrijwilligers die functioneel noodzakelijk zijn. In de kantine is een vaste zitplaats verplicht. Staan aan de bar of bartafel is niet toegestaan. 

De sluitingstijden van de kantine zijn:
Maandag t/m vrijdag: uiterlijk 20.00 uur
Zaterdag en zondag: uiterlijk 18.00 uur

Coronaregels commissiekamer / overige ruimtes
Voor toegang tot de commissiekamer is voor iedereen van 13 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs verplicht.

Vergaderen of overleg in de ruimtes bij Alcides is niet toegestaan. 
 
Bestuur M.v.v. Alcides