* UPDATE*  Coronaprotocol Alcides  - 6 november 2021


De Corona-regels worden per 6 november 2021 gewijzigd. Dit heeft impact voor ons als voetbalvereniging. In dit document staan de Corona-regels die op dit moment bij M.v.v. Alcides van toepassing zijn. De grootste wijziging is dat in de kantine en op het terras een geldig coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. In de kleedkamers is dit coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 
 
Wij doen een dringend beroep op iedereen om zich aan onderstaande regels te houden!! 
 
Ondanks de grote impact van deze nieuwe regels, kunnen en willen we als club niet anders dan hieraan gevolg te geven. Wij vragen dan ook ieders medewerking en begrip, ook richting onze vrijwilligers!!
 
Algemene regels: 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid en/of hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden) en laat je testen, tot je de uitslag van de test hebt blijf je thuis;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Blijf thuis en laat je testen (dit geldt voor iedereen). Mocht uit de test blijken dat je besmet bent, meld dit direct bij jouw trainer of  via voorzitter@alcides.nl;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten); 
 • Vermijd drukte; 
 • Was voor en na de training je handen met water en zeep; 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes eenmalig; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, ook tijdens de wedstrijden! 

Coronaregels sportpark Alcides


 • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken binnen de club op, bijvoorbeeld trainers/leiders, stewards, begeleiders en/of bestuursleden; 
 • Respecteer onze vrijwilligers; 
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
 • Ouders: Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en bespreek deze met ze. Belangrijk is dat de kinderen altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

Toeschouwers/supporters: 


 • Toeschouwers hebben zonder coronatoegangsbewijs toegang tot het sportpark
 

Coronaregels kleedkamers Alcides


 • Jonger dan 18 jaar: kleedkamers van Alcides zijn vrij toegankelijk;
 • 18 jaar en ouder: kleedkamers zijn alleen toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs

Coronaregels kantine en terras Alcides: 

Voor toegang tot de kantine en het terras is voor iedereen van 13 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. 

Coronaregels commissiekamer / overige ruimtes

Voor toegang tot de commissiekamer en overige (vergader)ruimtes is voor iedereen van 13 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs verplicht.
 
Bestuur M.v.v. Alcides