Aanvraag voor sport en cultuur schooljaar 2021-2022

Dit schooljaar heeft u kinderen een sport- en/of cultuurkans gegeven via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe.

De aanvraag stopt op 30 juni 2021. Als de kinderen ook volgend schooljaar, na 30 juni, deel willen nemen aan sport en/of cultuur, dan moet er een nieuwe aanvraag komen.

Het is van belang dat u weet dat er pas een nieuwe goedkeuring is als u een factuurverzoek van ons heeft ontvangen. Ouders kunnen contact opnemen met hun tussenpersoon die de eerdere aanvraag heeft ingediend of met mij
(yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl)

Als de ouders niets doen, moeten zij de sport of cultuuractiviteit na 1 juli zelf betalen!

Helaas zien wij te vaak dat een kind al is aangemeld en dat men er na herhaaldelijk aanmaningen achter komt dat er geen aanvraag is ingediend. Dit geeft aan alle kanten problemen.

Let op! Dit geldt niet voor zwemles.

We hopen dat we ook dit jaar kinderen uit gezinnen met geldzorgen toch mee kunnen laten doen!

Met vriendelijke groet,
Yvonne Scheltens
Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe