Alcides werkt aan een positieve clubcultuur

Bij Alcides werken we hard aan het creëren van een positieve cultuur, waarin onze jeugdspelers zich optimaal kunnen ontwikkelen en minder snel afhaken. Daarbij hebben wij uw hulp hard nodig!
 
Alcides wil graag een vereniging zijn met een positieve clubcultuur. In het algemeen zie je in de sport helaas vaak veel negatief gedrag terug: coaches praten vooral over wat hun spelers niet goed doen, spelers kraken elkaar af en ageren tegen de scheidsrechter, ouders roepen in hun enthousiasme langs de lijn niet altijd het meest handige, noem maar op.
 
Alcides wil juist een voorbeeld zijn van een club waar het anders gaat. Waar mensen vooral bezig zijn met wat er wel goed gaat en met de kracht van spelers. En gepast met elkaar omgaan. Want wij geloven erin dat in zo’n cultuur onze spelers zich beter kunnen ontwikkelen (en dus betere prestaties zullen neerzetten), minder pubers afhaken (met alle positieve gevolgen van dien!), het aantal vrijwilligers toeneemt en ook sportiviteit en respect toenemen.
 
In het kader van dit traject zijn er 5 punten benoemd waar Alcides voor staat. Deze 5 punten zullen in de komende periode steeds zichtbaarder worden. Zo krijgen bezoekende teams een flyer waar deze punten op benoemd staan. Het gaat om de volgende punten:
  • Positief Coachen, verenigingsbreed
  • Veilige omgeving om te kunnen sporten
  • Respect, ook voor andermans spullen
  • Laat het coachen aan de begeleiding over
  • Accepteer beslissing scheidsrechter en grensrechter
 
Het neerzetten van een positieve clubcultuur heeft tijd nodig; we hopen dat u ons die tijd gunt en ons wilt helpen om aan die cultuur te werken. Woensdag 5 februari aanstaande organiseren wij een bijeenkomst voor ouders. De avond begint om 19.30 uur in het sponsorhome (boven de kleedkamers) en de inloop is vanaf 19.00 uur. De koffie en thee staat dan klaar! Graag van te voren opgeven via jeugdvz@alcides.nl. Wij hopen op een grote opkomst!