Algemene Ledenvergadering M.v.v. Alcides

Vol optimisme werd in de afgelopen periode de datum van de algemene ledenvergadering op  maandag 16 november 2020 gepland.
 
Het zal u niet verbazen dat het bestuur heeft besloten om deze jaarvergadering niet te laten doorgaan. Er is ook overwogen om de vergadering digitaal te laten plaatsvinden maar omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen de mogelijkheid heeft om aanwezig te zijn is hier niet voor gekozen. 
In de zogenaamde spoedwet Corona heeft de wetgever verenigingen de ruimte gegeven om de jaarvergadering te verplaatsen en dat gaan wij dan ook doen.

Noteer in uw agenda’s, telefoons of op de jaarkalender van 2021:
maandag 12 april 2021 om 20.00uur.
 
Wij hopen u dan in goede gezondheid te verwelkomen.
Het bestuur van Alcides