Begeleidingscommissie Samenwerking Meppeler clubs

Meppel, augustus 2020
 
De Begeleidingscommissie Samenwerking Meppeler clubs is in het leven geroepen om te beoordelen wat een goede samenwerkingsvorm is voor de Meppeler voetbalclubs.
De commissie bestaat uit:
John Slagter en Adriaan de Jonge namens FC Meppel
Thomas Bos en Mas Boom namens Alcides
Frans Donders en Willem Hein namens MSC

De commissie wil in de maand oktober met een advies komen richting de besturen van de vereniging. Om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven vindt de commissie het belangrijk in gesprek te gaan met de besturen van de verenigingen. Thema’s hierbij zijn: Leden, financiën, accommodatie, vrijwilligers, aanbod, kader, bestuur, beleid en cultuur.

Dit betekent dat John Slagter en Adriaan de Jonge op 8 september met het bestuur van FC Meppel hierover in gesprek gaan.
Thomas Bos en Mas Boom zullen dat op 7 september hetzelfde doen met het bestuur van Alcides.
Op diezelfde avond zullen Frans Donders en Willem Hein ook met het MSC bestuur in gesprek gaan.

Hier bovenop organiseert de commissie per vereniging twee inloopavonden waarbij ledenof ouders van jongere ledenhun inbreng kunnen leveren om de commissie te helpen bij het tot stand komen van het advies. 

Thomas Bos en Mas Boom zullen op 8 en 9 september van 19.00 uur tot 20.30 uurin de Alcides kantine uw bijdrage in ontvangst te nemen. Op dezelfde dagen en tijdstip zullen Frans Donders en Willem Hein dat in de MSC kantine doen. John Slagter en Adriaan de Jonge op 9 en 10 september bij FC Meppel.

Dit zal steeds een gesprek per lid individueel zijn. Gezien de corona problematiek kunnen we geen groepen ontvangen. De regels die hiervoor gelden zullen we in acht moeten nemen.

De bedoeling is nadrukkelijk dat u de commissieleden van informatie voorziet. De commissieleden zullen u nog geen conclusies kunnen verstrekken. Immers we zitten nog in het stadium van het vergaren van informatie.

Wij zouden het zeer op prijsstellen als de drie besturen de leden ruim van tevoren via de website en via e-mail op uniforme wijze zouden willen inlichten over de inloopavonden.

Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten en hopen nog additionele en relevante informatie te mogen ontvangen.

De Begeleidingscommissie