Contributie 1e helft van het seizoen 2019/2020

Op maandag 29 juli 2019 is de eerste helft van de contributie geïncasseerd.


Wij willen u wijzen op de volgende procedure (zie ook onze website):
Leden, waarvan de automatische incasso is mislukt (gestorneerd) en een herinnering krijgen, betalen € 5,-- aan administratiekosten.


Als de incasso onverhoopt is gestorneerd om administratieve redenen kunt u handmatig het bedrag – binnen 10 dagen na incasso (uiterlijk 9 augustus 2019) - overmaken aan de bankrekening van Alcides NL32RABO0333124251 om administratiekosten te voorkomen. 

 

Ledenadministratie MVV Alcides