Contributie 2e helft van het seizoen 2017/2018Op donderdag 25 januari 2018 zal de tweede helft van de contributie worden geïncasseerd. Wij vragen u vriendelijk ervoor zorg te dragen dat deze incasso kan plaatsvinden. Bij de nieuwe leden zal ook de (helft van de) bijdrage voor het Kleding- & Materiaalfonds worden geïncasseerd.
 
In de bestuursvergadering van maandag 15 januari j.l. is besloten de contributie per 1 januari 2018 te verhogen met het percentage van het prijsindexcijfer. U kunt de nieuwe bedragen vinden op de website bij Informatie – Contributie.
 
Wij willen u wijzen op de volgende procedure (zie ook bij Informatie - Contributie):
Leden, waarvan de automatische incasso is mislukt (gestorneerd) en een herinnering krijgen,
betalen € 5,-- aan administratiekosten. Als de incasso onverhoopt toch wordt gestorneerd kunt u handmatig het bedrag vóór 31 januari overmaken aan de bankrekening van Alcides NL32RABO0333124251 om administratiekosten te voorkomen.
 
Ledenadministratie MVV Alcides