Contributie 2e helft van het seizoen 2018/2019

Op vrijdag 25 januari 2019 zal de tweede helft van de contributie worden geïncasseerd. Wij vragen u vriendelijk ervoor zorg te dragen dat deze incasso kan plaatsvinden.
 
Wij willen u wijzen op de volgende procedure (zie ook onze website):
Leden, waarvan de automatische incasso is mislukt (gestorneerd) en een herinnering krijgen, 
betalen € 5,-- aan administratiekosten.
 
Als de incasso onverhoopt toch wordt gestorneerd om administratieve redenen kunt u handmatig het bedrag – binnen 10 dagen na incasso - overmaken aan de bankrekening van Alcides NL32 RABO 0333124251 om administratiekosten te voorkomen.
 
Ledenadministratie MVV Alcides