Contributie 2e kwartaal van het seizoen 2021-2022 wordt binnenkort geïnd.


Contributie 2e kwartaal van het seizoen 2021-2022 wordt binnenkort geïnd.

De contributie voor het komende kwartaal maar ook de bijdrage voor het materiaal- en kledingfonds wordt binnenkort geïnd. 
Voor algemene informatie verwijzen wij de site van Alcides. 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij : ledenadministratie@alcides.nl