Coronaprotocol AlcidesĀ 

Het voetballen is weer begonnen! Om het voor iedereen veilig en duidelijk te maken, zijn er Coronaprotocollen van toepassing. 
Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop!

Algemene regels: 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid en/of hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden) en laat je testen, tot je de uitslag van de test hebt blijf je thuis;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Laat je testen. Dit geldt voor iedereen!; 
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 
 • Vermijd drukte; 
 • Was vaak je handen met water en zeep; 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen. 
Toeschouwers/supporters: 
 • Bij wedstrijden mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat het publiek 1,5 meter afstand moet houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen.  Respecteer deze regels anders kunnen wij genoodzaakt zijn publiek te weigeren;
 • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken binnen de club op, bijvoorbeeld scheidsrechters, trainers/leiders, begeleiders en/of bestuursleden; 
 • Respecteer alle vrijwilligers; 
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 
 • Ouders: Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en bespreek deze met ze. Belangrijk is dat de kinderen altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  
Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op het sportpark, op de tribune, in de kantine etc.
 
Coronaregels sportpark Alcides
 • Voor buiten geldt een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen per wedstrijdveld zonder reservering en gezondheidscheck, waarbij iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moet houden;
 • Er is voldoende ruimten rondom de velden en op de tribune om aan de 1,5 meter afspraak te voldoen.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 
Coronaregels kleedkamers Alcides
 • Alle kleedkamers en douches zijn beschikbaar. Voor 18 jaar en ouder geldt: houd hierbij 1,5 meter afstand. 
 • In het kleedkamer gebouw geldt een éénrichtingsverkeer. De ingang is aan de kantinezijde, de uitgang is aan de veldzijde voor kleedruimte 1 en 2 en aan de kruisingzijde van het gebouw voor de overige kleedruimten (dit is aan het einde van de gang!) 
 • Is het team met spelers van 18 jaar en ouder te groot om de 1,5 meter afstand te houden, ga dan in groepjes omkleden en douchen. Door een beperkt aantal kleedkamers is het (helaas) niet altijd mogelijk om meerdere kleedkamers voor één team te reserveren; 
Coronaregels kantine Alcides: 
 • Iedereen vanaf 18 jaar en ouder moet 1,5 meter afstand houden;
 • In de kantine zijn geen zitplaatsen!
 • Na het kopen van een consumptie wordt men geacht de kantine weer te verlaten;
 • Houd je aan de aangegeven looprichtingen: 
  • ingang kantine = deur aan de kant van de fietsenstalling
  • uitgang kantine = via het terras 
  • uitgang kantine keukenbestelling = via zijuitgang
 • Bezoek toiletten vanuit kantine is dus ook eerst via de ingang bij de fietsenstalling! 
 • Betaal zoveel mogelijk met PIN; 
 • Bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de aanwezigheid in de kantine bij  het niet respecteren van de 1,5 meter regel, en/of (vermoeden) van corona gerelateerde klachten.  
Coronaregels commissiekamer
 • Op zaterdag is dit de ruimte van de Functionaris van Dienst. Alleen na toestemming van de Functionaris ben je welkom in de ruimte;
 • Kom alleen in de commissiekamer wanneer je toestemming hebt om in deze ruimte te vergaderen, je materialen nodig hebt die daar klaar liggen of wanneer je je moet melden bij de Functionaris van Dienst. Ook hierbij geldt de 1,5 meter regel. 
 • Het is coaches/leiders, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de commissiekamer te bezoeken. Dit mag wel in verband met  excessen, voor het doorgeven van eindstanden (indien van toepassing) en/of het terugbrengen van eventuele materialen.