Dank voor de samenwerking.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking die ik als voorzitter voetbaltechnische zaken (VTZ) de afgelopen 4 jaar heb ervaren binnen onze geweldige club. Vanwege drukke werkzaamheden en nieuwe uitdagingen heb ik de keuze gemaakt om na de zomervakantie 2016 te stoppen. Bestuurlijk was deze mogelijkheid qua termijn ook aanwezig.
 
Ik wil mijn collega’s van het bestuur, voetbaltechnische zaken, onze trainers en de overige belangrijke vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van ons voetbalbeleid. Het ingezette voetbalbeleid is bestuurlijk verankerd en komt in goede handen. De uitvoering hiervan verloopt prima via onze goede gekwalificeerde jeugd- en seniorentrainers met de bewaking via VTZ en hoofd jeugdopleiding.
 
Een speciaal woord van dank aan mijn VTZ collega’s Bert van Halen, Geert Zanting, Sven Zeeman, Dennis Knipmeijer, Elly Mollema, Patrick de Jonge, Arjen Zelhorst, Diana Boven en Karin van Halen.  Zonder hun actieve betrokkenheid, resultaatgerichtheid en hun kritisch maar oplossingsgericht meedenken, zouden we niet het bestuurlijk vastgestelde nieuwe voetbalbeleid in 2012, hebben kunnen waarmaken. Hun steun en integriteit was onvoorwaardelijk. Dank hiervoor.
Ik wens onze club een goede toekomst waarin verschillende ambities en (bestuurlijke) uitdagingen voorbij zullen komen. De ontwikkelingen op voetbalgebied, keuze (prestatief) zaterdag of zondag, voetbalsamenwerking met de andere clubs in Meppel en omgeving vragen die aandacht dat nodig is om de juiste keuzes te maken. Wijze van organisatie en indeling in de 2e divisie (zaterdag en zondag bij elkaar in 1 competitie) doortrekken naar alle A- categorieën als oplossing zodat de bestaande zaterdag- en zondagclubs niet meer hoeven te kiezen???  Immers onze club is al zeer lang een toonaangevende en traditionele zondagclub met een prachtig verleden. Al deze zaken, allemaal in het belang van onze leden, onze club en het voetbal zelf in het bijzonder stemmen tot nadenken met elkaar als club.
 
Een wens blijft bestaan; binnen onze club zijn natuurlijk al diverse Alcides-collega’s zeer actief en nauw betrokken. Blijft onverlet dat onze club nooit genoeg vrijwilligers heeft. Er zijn zeker nog vrouwen en mannen die vanuit hun (werk)achtergrond en deskundigheid prima (deel)functies zouden kunnen vervullen op diverse (voetbal)terreinen. Onze club blijft uw inbreng en deskundigheid nu en de komende jaren hard nodig hebben. Vele handen met de juiste kennis maakt licht werk. Nieuw elan brengt namelijk nieuwe dynamiek.
Ik stop met een gerust hart.
Hans Smit (op persoonlijke titel)