Er wordt gewerkt aan onze website!Momenteel wordt er door  een werkgroep bestaande uit Pieter Reinink, Kaj Rietberg, Elly Mollema en Karin van Halen gewerkt aan onze website. Informatie wordt geüpdate en gekeken wordt hoe informatie beter gevonden kan worden. Het kan zijn dat de indeling hier en daar verandert. 
 
Op- of aanmerkingen zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar h.van.halen1@kpnplanet.nl.