Het voetballen begint weer!

Voor veel leden is het nog vakantie, maar bij Alcides begint de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen alweer. Op het kunstgrasveld (veld 1) en het trainingsveld kan weer getraind worden. De velden 2 en 3 zijn vanaf 22 augustus beschikbaar. Wil je als team beginnen met trainen, kijk dan goed of het veld waar je moet trainen wel beschikbaar is!
 
Net als aan het eind van vorig seizoen hebben we nog steeds te maken met Coronaregels. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 
De kantine is gesloten tot 20 augustus. Tot die tijd kan er dus geen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de kantine. Wanneer er wedstrijden zijn wordt er wel gezorgd voor thee / ranja.
 
Belangrijke zaken voor iedereen:
 • Heb je milde klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Breng je trainer/leider hiervan op de hoogte. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, ook tijdens wedstrijden!;
 • Tijdens het sporten is het niet verplicht 1,5 meter afstand te houden. Voor de wedstrijd, tijdens de rust en na afloop van de sportbeoefening moeten spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • Blijf zoveel mogelijk bij jouw trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen op het sportpark actief zijn;
 • Schreeuwen/spreekkoren (geforceerd stemgebruik is de officiële term) en/of zingen langs en in het veld, is niet toegestaan;
 • Uiteraard zijn supporters van harte welkom! Maar ook voor hen geldt: bij klachten blijf je thuis, houdt anderhalve meter afstand en schreeuw/zing niet.
 
We zijn ons bewust van de impact van deze (hoeveelheid) regels maar als we iedereen om ons heen gezond willen laten zijn en blijven, moeten we ons houden aan deze regels. 
 
LET OP: Bij weigering van het opvolgen van de regels (hierboven en beneden opgenoemd) kun je van het sportpark verwijderd worden. 
 
Vervoer naar trainingen en uitwedstrijden:
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten jouw huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar;
 
 
Aanvullende regels / adviezen voor trainers en leiders:
 • Vermijd als trainer/leider geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen highfives;
 • Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar;
 • Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • Het advies is om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
 • Zorg dat je de materialen die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 • Zorg dat spelers de bal zo weinig mogelijk met de handen aanraken, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
 • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden. Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers (18 jaar en ouder) onderling, ook in de dug-out. 
 
Via deze link kom je bij diverse protocollen van de KNVB. Neem deze door!
 
 
Laten we er samen een mooi, sportief en bovenal gezond seizoen van maken!!