In memoriam Dick Gijzen

Afgelopen vrijdag bereikte onze vereniging het droeve bericht van het na een ziekbed op 67-jarige overlijden van ons oud-bestuurslid Dick Gijzen.
Alvorens Dick gedurende 12 jaar (1997-2008) in ons hoofdbestuur plaatsnam had hij al een drietal jaren andere vrijwilligerstaken verricht.
In zijn eerste bestuursjaren was Dick de vrijwilligerscoördinator binnen het bestuur.
Vervolgens was hij jarenlang in het hoofdbestuur de vertegenwoordiger van onze jeugdafdeling, waarvan hij voorzitter was.
Daarnaast was Dick in de jaren sinds 2000 de man die, onder met name voorzitter Wemekamp, de stabiele factor was met betrekking tot de organisatorische verankering van de toen vele wijzigingen binnen de club-organisatie. 
Met name de laatste rol was Dick op zijn lijf geschreven. Dick structureerde destijds de nieuwe organisatie van het “Huis Alcides”, zoals hij onze vereniging altijd noemde, met alle “poppetjes” die daarin thuis hoorden.
Dick was voor onze vereniging in alle functies die hij bekleedde van grote waarde.
Een ieder die met Dick heeft gewerkt binnen Alcides weet dat hij een maatschappelijk bevlogen man was, waarmee het erg prettig samenwerken was. 
Iedereen herinnert zich ongetwijfeld ook zijn geheel eigen hartelijke begroeting; 
“hallo jongeman/jongedame”.
Alcides verliest met zijn heengaan een aimabel en warm mens.
Als eerbetoon werd afgelopen zondag voor aanvang van de wedstrijd van ons eerste zondag-elftal een minuut stilte in acht genomen, terwijl de spelers de wedstrijd met rouwbanden speelden.
Wij wensen Grietje, de kinderen, en alle andere nabestaanden die hem dierbaar waren, alle sterkte en kracht toe om dit verlies te verwerken.

Bestuur Mvv Alcides
19 oktober 2021