Jeugdfonds Sport en Cultuur

De Ledenadministratie is al bezig met het volgende seizoen 2020/2021. In mei en juni zijn er altijd veel aan- en afmeldingen, die verwerkt moeten worden, waardoor de coördinaten hun teamindelingen al kunnen voorbereiden. Ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) is begonnen met het voorbereiden om de aanvragen voor het volgende seizoen. Zij berichten ons het volgende:
 
Dit schooljaar heeft u kinderen  een sport- en/of cultuurkans gegeven via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe. De aanvraag stopt op 30 juni 2020. Als de kinderen ook volgend schooljaar, na 30 juni, deel wil nemen aan sport en/of cultuur, dan moet er  een nieuwe aanvraag komen! Het is van belang dat u weet dat er pas een nieuwe goedkeuring is als u een factuurverzoek van ons heeft ontvangen.
 
Als de ouders niets doen, moeten zij de sport of cultuuractiviteit na 1 juli zelf betalen!
 
Helaas zien wij te vaak dat een kind al is aangemeld en dat men er na herhaaldelijk aanmaningen achter komt dat er geen aanvraag is ingediend. Dit geeft aan alle kanten problemen.  
 
Alcides heeft van Stichting Leergeld al meerdere aanvragen ontvangen. Daarom is dit bericht ter herinnering bedoeld voor de overige gegadigden voor deze subsidie. Hoe deze ondersteuning aan te vragen staat op onze website (Informatie-Contributie). De bevestiging van uw aanvraag moet vóór 30 juni 2020 bij de Ledenadministratie zijn ontvangen! 
 
We hopen dat we ook dit jaar kinderen uit gezinnen met geldzorgen toch mee kunnen laten doen!