Jeugdopleiding mvv Alcides ontvangt keurmerk Lokale jeugdopleidingDe jeugdopleiding van MVV Alcides heeft deelgenomen aan het Kwaliteit en Performance Programma van de NMC Bright in samenwerking met de KNVB.  Uit dit stevige beoordelingstraject is gebleken dat de jeugdopleiding van  Alcides de status krijgt van Lokale Jeugdopleiding. Daarmee is Alcides dit seizoen de 11e amateur vereniging die deze erkenning heeft  gekregen.  Na HZVV is Alcides de 2de Drentse voetbalvereniging die deze erkenning voor haar jeugdopleiding krijgt.
 
Uiteraard zijn wij hier trots op, dat wij dit mogen gaan uitdragen. Tevens hebben wij enkele ontwikkelpunten mee gekregen, die laten zien dat wij ook hard op weg zijn naar de status van Regionale Jeugdopleiding. Binnen Alcides is dit traject begeleidt door de commissie certificering, bestaande uit Harry van den Berg, Kaj Rietberg, Gert-Jan Paulissen en Leo Scholte ter Horst.  Deze commissie heeft vele uren besteed, om dit keurmerk te behalen en het geeft dan ook voldoening, dat dit succesvol is gebleken. Vanuit de KNVB zijn zij in de opstartfase ondersteund door Ab van der Velde en daarnaast ook door Eddy Kuik (HJO) en Sven Zeeman (VTZ).
 
Deze erkenning is een gevolg van het beleid dat reeds in 2013 is ingezet, om onze jeugdopleiding (trainers en kader) door te ontwikkelen en er uiteindelijk naar te streven om zoveel mogelijk jeugdspelers door te laten stromen naar ons 1ste elftal.  
 
Wij zijn dan ook zeer blij dat in het onderzoeksrapport staat; “uit de audit blijkt dat MVV Alcides beschikt over een goed georganiseerde jeugdopleiding. Dit blijkt uit de regionale aantrekkingskracht van de jeugdopleiding en het ambitieuze kader dat de club heeft aangetrokken”, aldus onafhankelijk adviesbureau NMC Bright.
 
Het officiële keurmerk zal na goedkeuring van de KNVB directie op een later moment uitgereikt gaan worden.