Keepersschool start maandag 27 februariKeepersschool Noord start maandag 27 februari weer met de keepersschool.

1e Groep van 16:45 t/m 18:15 
2e Groep van 18:15 t/m 19:45

Data:
27 februari
6-13-20-27 maart
3-10 april (17 april Pasen-24 april schoolvakantie)
1-8-15 mei