Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 Alcides

Hartelijk welkom aan u allen, aan iedereen die onze club een warm hart toe draagt; als lid, als sponsor, als vrijwilliger, als trouwe supporter, of in welke andere rol dan ook.
Een speciaal welkom vandaag aan de bestuursleden van de stichting Mont Ventoux, alsmede de eigenaar en zijn vrouw van onze nieuwe hoofdsponsor van de gehele jeugdafdeling van Alcides,123inkt.nl. Met betrekking tot beiden straks meer.
Het begroeten van een nieuw jaar, dat biedt ongetwijfeld weer heel veel kansen, en daarnaast ons de gelegenheid biedt het vorige jaar achter ons te laten.
Namens het bestuur mag ik hier wederom de nieuwjaarsrede houden.
Al 109 jaar een traditie bij de oudste en mooiste club van Meppel. Onze club viert dit jaar, rondom haar verjaardag van 14 november, dus haar 110e verjaring.
Vanzelfsprekend laten we dat als bestuur, samen met jullie allemaal, absoluut niet ongemerkt voorbijgaan.
Ik zelf mag als voorzitter inmiddels, sinds mijn aantreden als voorzitter in november 2004, voor de 13e keer deze nieuwjaarstoespraak houden. En ondanks deze lange reeks blijft het telkens weer een eer dat te mogen doen.
Ik wil gewoontegetrouw allereerst terugkijken op het afgelopen jaar van onze vereniging.
Ik doe dat, mede gezien het volle programma vandaag in een nog snellere vogelvlucht dan andere jaren.

Prestaties elftallen, bekendmaking nieuwe hoofdtrainer, certificering jeugdopleiding
Het vlaggenschip, sinds maart vorig jaar onder leiding van trainer/coach Casper Goedkoop wist het afgelopen seizoen zich helaas niet in de hoofdklasse te handhaven.
De voor de winterstop van 2016 al behaalde 13 punten werden er helaas niet meer, maar ze zijn wel alle 13 behouden gebleven. Dat betekende dus na 8 seizoenen afscheid van de hoofdklasse.
In de huidige competitie, waarin we met een gretige jonge selectie te maken hebben, aangevuld met een aantal routiniers, was de aanvang wat wisselvallig, maar gaandeweg komt er een positieve lijn in de prestatiecurve.
Wij als bestuur zijn er van overtuigd dat met die lijn het in het voorjaar nog leuk kan worden als het gaat om prijzen, zeker als je ziet hoe kort deze competitie op elkaar zit.
Overigens: Zoals iedereen weet komt aan het eind van dit seizoen in goed overleg een einde aan het dienstverband met Casper Goedkoop; hij kan zijn functie bij FC Emmen niet optimaal combineren met zijn functie hier. Wij wensen Casper na dit seizoen veel succes met FC Emmen, maar ook met een eventueel andere club waar hij daarnaast trainer zal worden.
Het bestuur is blij dat we vandaag onze nieuwe hoofdtrainer voor het volgend seizoen bekend kunnen maken.
Na een gedegen selectie uit alle sollicitanten heeft Voetbal Technische Zaken, bestaande uit voorzitter Sven Zeeman, Geert Zanting en Jan Bos, in overleg met de spelersraad gekozen voor Wilko Niemer.
Ik feliciteer hierbij Wilko met zijn benoeming en uiteraard Alcides met de keuze.
Met betrekking tot de lagere elftallen: het tweede speelt momenteel middenmoot in de hoofdklasse, het 4e staat strak bovenaan, terwijl het zaterdag1 team knap tweede staat.
Bij de jeugd hebben we ook een kampioen te melden en wel JO11-2; zij wisten zowaar in een rechtstreeks duel met concurrent MSC met 4-1 te winnen en daarmee het genoemde kampioenschap veilig te stellen.
De andere jeugdteams presteren samengevat gemiddeld ook goed.
De JO19-1, dat afgelopen mei zo jammerlijk in de slotfase van de beslissingswedstrijd om handhaving in de divisie onderuit ging, staat nu in de hoofdklasse fier op de tweede plaats. De JO-17-1 en 2 staan bovenaan, JO15 staat tweede.
Met de komst in 2016 van Hoofd Jeugdopleidingen, Eddy Kuik, is de weg naar meer prestaties en leren verder ingeslagen en de toekomst ziet er wat dat betreft goed uit daar waar het gaat om doorstroming van eigen jeugd naar senioren-prestatie-elftallen.

Overigens; Alcides wil graag dat haar gehele jeugdopleiding een door de KNVB gecertificeerde jeugdopleiding wordt.
Daarvoor moeten een aantal stappen gezet worden, naast het prestatief goed acteren.
Daarom heeft het bestuur inmiddels een commissie in het leven geroepen die aan alle facetten die die certificering mogelijk moeten maken gaat werken.
Die commissie bestaat uit Leo Scholte ter Horst, Gert Jan Paulissen, Harry van den Berg en Kaj Rietberg.
We hebben er alle vertrouwen in dat wij als Alcides deze certificering, een kwaliteitsstempel op onze hele jeugdopleiding, gaan bewerkstelligen, welke de aantrekkingskracht voor talent in de regio vergroot.
 
Dames- en meisjes-voetbal; grootste groeier, intensivering samenwerking met FC Meppel
We hebben inderdaad weer twee kampioenen in huis met de MO-19 en met de MO-15. Topprestaties op zich, waarvoor nogmaals hulde.

Met betrekking tot de meisjes, tevens verantwoordelijk voor de categorie met de grootste ledenstijging, bestaat al sinds een paar jaar voor een deel een samenwerkingsverband met de meisjesafdeling van FC Meppel.
Het bestuur van Alcides heeft onlangs, voortbordurend op genoemde samenwerking, besloten om deze samenwerking te intensiveren, stapsgewijs maar resoluut. Beide verenigingen denken hierdoor het niveau wat we kunnen bieden zo optimaal mogelijk te maken.
Natuurlijk dienen er her en der wat hobbeltjes genomen te worden om deze samenwerking op alle fronten tot een succes te laten leiden.
Dit samenwerkingsverband voor meisjes moet de trekker voor alle meisjes uit de regio worden die op niveau willen presteren.
 
Actie tbv Stichting Happy kids happy family Meppel op initiatief van Zaterdag 1
Met betrekking tot dit elftal vraag ik hier vandaag, net als vorig jaar toch speciale aandacht.
Het is en blijft een groep die een aantal leden in zich heeft die ook in het verleden al veel, ook in maatschappelijke zin, hebben gedaan.
Deze groep die al sinds de vroege jeugdelftallen bij elkaar is, doet meer dan zoveel mogelijk ballen in het doel van de tegenstander schoppen.
Zij zijn daarnaast ook sociaal en maatschappelijk heel erg goed bezig, en zijn daarmee een prachtig uithangbord van onze vereniging.
Namens de gehele vereniging breng ik hier dan ook weer mijn grote en diepe respect over aan het gehele team en de staf.
 
Alcides gaat duurzaam energie besparen
Nog voordat de klimaatconferentie in Parijs plaats vond startte op verzoek van het bestuur binnen Alcides in 2015 een werkgroep al activiteiten op om binnen Alcides duurzaam met energie om te gaan.
Deze werkgroep bestaande uit Willem Flinkert, Stefan ter Wal en Eddy Veenstra is inmiddels met haar werkzaamheden na meer dan 1,5 jaar in de afrondende fase gekomen.
Iedereen heeft vanaf de afgelopen zomer kunnen zien hoeveel werk er is verzet.

Grootste in het oog springende klus was de vervanging van het dak van ons clubhuis. Daar is een super-energie-zuinig dak op gelegd, dat naast de isolatie van de vloer, de gevels en de plaatsing van dubbel glas (daar waar dat er nog niet was) moet zorgen voor een groot deel van de energiebesparing. Dat gaan ook de 84 zonnepanelen op het sponsorhome doen; In maart, kort naar de wintermaanden, worden de panelen geplaatst. Er zijn er overigens nog 8 in de aanbieding; ik zeg bij deze toe dat de allerlaatste, nummer 84 op mijn conto komt. De voorzitter wil ook wel eens de achterzitter zijn. Wie maakt ons vandaag definitief los van de laatste 7 panelen ?
Tel bij alle genoemde maatregelen het energiezuiniger omgaan met de veldverlichting alsmede het energie-slimmer gedrag van al onze leden op, zoals ze dat ook thuis gewend zijn te doen, en je komt uit op een besparing van zo’n 10.000 euro’s per jaar. Daarmee worden vooralsnog de grote gedane investeringen terugbetaald, om vervolgens al die euro’s meer en meer in voetbal te kunnen steken ipv Essent etc te spekken.
Ik wil voor de geweldige klus die de commissie hiervoor heeft geleverd een daverend applaus als dank.
Alles hiervoor gezegd is belangrijk, maar minstens net zo belangrijk is dat Alcides vanaf nu een duurzame energieverbruiker wordt.
Dat zijn ook wij als huidige leden verplicht aan al onze leden in de toekomst.
 
Aantal leden, oudste lid, jongste lid
In plaats van de verjaardagskalender langs te lopen van Alcideanen en BN-ers wil ik dit jaar graag het volgende aan jullie kwijt.

Alcides telt momenteel 788 leden waarvan inmiddels 134 vrouwen en meisjes.
Alcides mag dan zelf al 109 jaar oud zijn maar ons ledenbestand telt 413 leden die na 1998 zijn geboren, dus jonger dan 18 jaar. Dat is meer dan 50% van al onze leden.
Hoe zo, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst…..
Ons oudste lid is overigens momenteel Mw. Geskus (91) en ons jongste lid is de kleinzoon van Jacko Jansen en zoon van Stefan Jansen; Naud Jansen (2).
 
Kunstgras
Ik kan en mag op dit moment natuurlijk niet voorbij gaan aan deze kwestie die ons in de afgelopen maanden zo bezig hield, en misschien nog wel houdt, zeker, gezien sommige reacties welke toch nog steeds bij het bestuur binnen komen.
Allereerst spreek ik namens het bestuur mijn grote waardering uit dat, nadat wij voor alle jeugd het kunstgrasveld, in afwachting van het RIVM-rapport, hadden gesloten alle senioren en damesteams zich solidair aan hen verklaarden en ook niet meer op dat veld hebben getraind en gespeeld. Dát gebaar, die geste straalt meer dan 100% uit dat Alcides, zoals in het verleden ook wel vaker is gebleken, een échte vereniging is; samen staan we voor elkaar én voor onze club, in voor- en tegenspoed.
Nadat het RIVM vlak voor de Kerst rapporteerde dat de granulaatkorrels geen gevaar voor de gezondheid op zouden leveren, en nadat ook de KNVB zich conformeerde aan deze uitspraak heeft het bestuur besloten het veld weer voor gebruik vrij te geven.
Dat neemt niet weg dat het bestuur ook de laatste twijfels graag zou willen wegnemen, bijvoorbeeld door toch iets eerder tot vervanging van de toplaag over te gaan dan gepland in 2019.
Uiteraard kost dat de gemeente geld, met name rente, omdat de herinvestering eerder wordt gedaan dan gepland.
Iets eerder dan verwacht en wellicht voor de muziek van overleg met de wethouder uit, ging in de Gemeenteraad in december op basis van een motie van Sterk Meppel de discussie al los, waarbij alle andere fracties het voorstel als genoemd van tafel veegden.

Dat kan, en nader overleg wordt zeker nog door ons, in samenspraak met de andere voetbalverenigingen en RSG Stad en Esch met B&W gevoerd.
Binnenkort zullen we contact zoeken om een eerste overleg ter zake te organiseren.
Los van dit, de manier waarop de wethouder Sport, Koos de Vos, met de beantwoording om ging, hoekig zoals een raadslid het noemde, nukkig kun je ook zeggen, was wat mij en vele andere aanwezigen betreft zeer teleurstellend; hij had officieel geen communicatie van de clubs ontvangen ( hij vergeet dan even mijn mail namens Alcides na de sluiting van het veld, waarop van zijn zijde geen enkele reactie kwam).
Koos de Vos memoreerde ook aan het feit dat Alcides de enige zou zijn mbt dit verzoek; volstrékt buiten de waarheid.
Ik heb de week voorafgaande aan de raadsvergadering nl nog met de voorzitter van FC Meppel ook hierover gesproken: die zei dat het bestuur van FC Meppel er het zelfde over denkt. Met MSC is inderdaad geen contact geweest.
Hoe dan ook zei Koos tegen wil en dank een doorrekening van vervroegde vervanging toe, voor 1 april, maar voegde er aan toe absoluut niet eerder te willen vervangen, sterker nog liever later, als de toplaag in 2020 nog goed genoeg is…. Daar maakt hij overigens wel een rekenfout. De velden zijn in 2009 aangelegd, dus reguliere vervanging van de toplaag zou in 2019 moeten plaats vinden.
Wordt vervolgd, maar we spelen dus vanaf nu wel weer op het kunstgrasveld.
Ik kom in mijn nieuwjaarstoespraak tot het befaamde bruggetje naar het volgende.
 
Nieuwe hoofdsponsor jeugd
Zo dadelijk wordt de kleding- en tassenlijn van onze nieuwe hoofdsponsor voor de jeugd voor in ieder geval de komende drie jaar, 123inkt.nl, onthuld.
De contracten met betrekking tot dit sponsorschap zijn vanmiddag, voorafgaand aan deze bijeenkomst ondertekend.
Wij, als bestuur van Alcides, zijn ontzettend trots op het feit dat het prachtige bedrijf dat achter deze merknaam schuil gaat, onze vereniging als één van de 30 uitverkozen verenigingen van 123inkt.nl in den lande heeft benaderd.
Die uitverkiezing heeft plaats gevonden obv hetgeen onze club, ook mbt de jeugd, al jaren uitstraalt; trots, ambitie, prestatie, spelontwikkeling en spelplezier.
In die zin hebben we, en dan zeker de jeugdafdeling die uitverkiezing min of meer zelf afgedwongen. Groot compliment dus ook aan alle jeugd en de daar verantwoordelijken.
 
Aanbieding sponsoring aan maatschappelijk partner Stichting MontVentoux
De presentatie van de kledinglijn en feitelijke start van onze samenwerking met de sponsor en met maatschappelijk partner Stichting MontVentoux zal na mijn toespraak plaats vinden door de voorzitter van de Jeugd Sponsor Commissie, Stephan Lammerink. Daarvoor wil ik nog iets persoonlijks zeggen.
Ook in de afgelopen periode zijn velen van ons helaas ongetwijfeld ook persoonlijk weer in aanraking gekomen met de consequenties van de vreselijke ziekte kanker.
Ook Johan Cruijff, zo’n beetje de enige bekende Nederlander wereldwijd, overleed op 24 maart vorig jaar aan de ziekte.
Afgelopen maandag was er nog de begrafenis van een mede-eigenaar van een client van mij; net 53 jaar geworden, terwijl hij zelf in oktober nog niet wist dat zijn einde naderde.
Hij ontving overigens, als decennia lang lid en bezoeker van de club, vlak voor zijn overlijden nog een prachtige persoonlijke video-boodschap van Dirk Kuijt, alsmede een door de hele selectie gesigneerd shirt van Feijenoord.
Hoe mooi een blijk van dat voetbal veel meer dan voetbal is.
En dan afgelopen vrijdagavond, het bericht van onze penningmeester Patrick de Jonge, dat zijn vader, oud-bestuurslid, en ras-Alcideaan Willem de Jonge, aan die zelfde ziekte was overleden.
Zoals velen van jullie wel zullen weten ben ik zelf ook al jaren vrijwilliger van de Stichting MontVentoux; samen met andere commissiegenoten selecteer, bezoek en beoordeel ik de goede doelen in den lande om vast te stellen of en zo ja waarvoor deze doelen een deel van de opbrengst van de jaarlijkse klimtocht van de stichting zouden mogen ontvangen.
Dat doe ik met veel genoegen; het is een prachtige vrijwillige klus, waardoor je ook met prachtige gepassioneerde mensen in aanraking komt.
Daarom ook doet het me ook extra deugd dat de Jeugd Sponsor Commissie op de jeugdkleding door Alcides gesponsorde ruimte heeft aangeboden aan deze prachtige stichting.
Mede door Alcides-jeugd wordt nog meer aan de bekendheid van deze prachtige stichting aandacht geschonken.
 
Afronding

Niemand van ons weet wat 2017 ons zal gaan brengen.
Laten we positief denken en kansen willen blijven zien in plaats van problemen.
Niet in “ja maar’s” denken, maar in “ja en’s” blijven denken.

Ik wil tot slot van mijn toespraak namens het gehele bestuur een toost uitbrengen op alle Alcideanen en hun dierbaren;

Ik wens jullie veel gezondheid, verdraagzaamheid, goeds en geluk in dit fonkelnieuwe jaar.
 
Eric Grotens
Voorzitter Mvv Alcides
8 januari 2017
 
Aanvulllende info mbt bijeenkomst:
1.Benoemde ambassadeurs ivm 50 jaar lidmaatschap;
2.Opbrengst actie stichting Happy kids happy family Meppel;
De door zaterdag1 georganiseerde middag tbv het goede doel heeft uiteindelijk
€ 2.260 euro opgeleverd. Een fantastisch resultaat.