Onderzoek intensievere samenwerking FC Meppel en Alcides bij jeugd en vrouwen-voetbalIn de afgelopen weken is er achter de schermen overleg geweest tussen de drie Meppeler voetbal verenigingen op Ezinge. 
Deze gesprekken hebben plaatsgevonden naar aanleiding van het verzoek om een gezamenlijk vriendenteam in de jeugd op te richten. 
Onze intentie was om deze oriënterende gesprekken ook echt achter de schermen te  voeren alvorens wij met een gezamenlijk standpunt naar buiten zouden komen. 
Helaas is dat niet gelukt en is dit in de publiciteit gekomen.  Uit de gesprekken is verder gebleken dat niet alle drie verenigingen dezelfde belangen kennen, waardoor het lastig is gebleken om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen met betrekking tot samenwerking van de drie jeugdsecties. 
Zowel bij FC Meppel als bij MVV Alcides is de mening dat het vriendenteam niet past binnen onze jeugdselectie- en opleidingsbeleid, als zodanig.
 
Daarnaast was het de bedoeling dat ook de dames- en meisjes-sectie op Ezinge onder de “Alcipel”-vlag ( evt onder een andere naam ) zouden gaan samenwerken.
Helaas is ook die samenwerking  vooralsnog  niet  tot stand  gekomen.
Daarom  hebben Mvv Alcides en FC Meppel besloten de beoogde samenwerking binnen de jeugd-, dames- en meisjes-sectie gezamenlijk  door te zetten.
FC Meppel en MVV Alcides hebben elkaar de afgelopen jaren al goed leren kennen in de samenwerking voor het damesvoetbal Alcipel en ook tijdens de afgelopen verkennende gesprekken bleek dat de (voetbal)visies van beide verenigingen elkaar goed aanvullen. Beide verenigingen hebben een grote jeugdopleiding waarbij gestructureerd wordt gewerkt aan de ontwikkeling van jeugdspelers en trainers, om uiteindelijk spelers te laten doorstromen naar de 1e selectie.  In dit kader hebben wij dan ook de intentie uitgesproken om onze samenwerking op het gebied van vrouwenvoetbal mogelijk/eventueel verder uit te breiden naar de gehele jeugd. De komende tijd zal dan ook gebruikt worden om deze verdere samenwerking te onderzoeken en verder uit te werken.