Praktijkavond/ experimenteeravond nieuwe wedstrijdvormen 25 november bij Alcides!


Na 80 bijeenkomsten (o.a. 6 oktober j.l. bij Alcides) over optimale wedstrijdvormen voor pupillen door het gehele land, bedoeld om verenigingen deelgenoot te maken staat 25 november bij Alcides een praktijkbijeenkomst/experimenteeravond op het programma. Het programma begint om 18.30 uur en eindigt om 20.00 uur (op veld 1 en veld 2).

De nieuwe wedstrijdvormen zijn een veel besproken onderwerp onder verenigingen, ouders, coaches en de pers.

Tijdens het voetballen is scoren het leukste wat er is. Daarna worden acties maken, veel aan de bal zijn, samen spelen het leukste gevonden. Deze dingen zorgen er voornamelijk voor dat kinderen met plezier voetballen, hierdoor voetballen ze vaker en zullen dus steeds beter worden. Door de omgeving voor kinderen zo optimaal mogelijk te maken zullen zij zich beter gaan ontwikkelen.

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het pupillenvoetbal in Nederland en hieruit is gebleken dat de omgeving voor de voetballende kinderen nog niet optimaal is. Met andere woorden: het kan beter. Deze verbeteringen wil de KNVB graag vanaf het komend seizoen doorvoeren. Voor de pupillen (onder 6 T/M 12 jaar) zullen er nieuwe wedstrijdvormen gerealiseerd worden.

Bij Alcides is er besloten dat er een avond georganiseerd gaat worden, waarbij er geëxperimenteerd gaat worden met een tweetal van deze vernieuwde wedstrijdvormen. Het streven is om met een aantal clubs wedstrijdjes voor 0.10 en 0.12 te organiseren in de vernieuwde vormen. Dit experiment wordt georganiseerd door een tweetal jeugdtrainers (Carl Furda en Roël Zelhorst) van Alcides voor hun PVB in het kader van de cursus Uefa C. Het tweetal wordt begeleid door HJO Eddy Kuik. Ook de KNVB technisch jeugd coördinator Ab van der Velde zal aanwezig zijn. Tevens hebben een aantal scouts zich gemeld voor deze bijeenkomst.

Na afloop gaan we de bevindingen met de aanwezige coaches, coördinatoren, bestuursleden evalueren. Verder wordt ook de rol van de scheidsrechter/ spelbegeleider getest. De input van deze avond zal richting Zeist gestuurd worden. Naast die van de andere pilots zal in januari 2017 duidelijk worden of invoering van de nieuwe wedstrijdvormen per seizoen 2017/2018 haalbaar is en zo ja onder welke voorwaarden.

Eddy Kuik
HJO mvv Alcides
Projectmederwerker KNVB